Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Gospodarczego
Powrót

Obsługa branży TSL

01 Opis

W ramach niniejszej specjalizacji, Kancelaria zajmuje się między innymi: 

 • prowadzeniem kompleksowych audytów działalności transportowej, spedycyjnej i logistycznej,
 • bieżącym doradztwem i wsparciem prawnym w codziennej działalności podmiotów z branży TSL, 
 • doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności, 
 • optymalizacją podatkową działalności, 
 • pośrednictwem w uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń koniecznych do prowadzenia działalności w branży TSL, 
 • sporządzaniem, opiniowaniem i negocjacją umów, w szczególności umów: 
  • leasingu,  
  • sprzedaży pojazdów,  
  • ubezpieczeń (OC, AC, ubezpieczenia pracowników, OCPD, OCS),  
  • zleceń transportowych i spedycyjnych,  
  • związanych z najmem powierzchni magazynowych i magazynów; 
 • doradztwem i opiniowaniem umów związanych z transportem ładunków niebezpiecznych (ADR),  
 • reprezentacją przewoźników w postępowaniach przed ITD i KAS oraz we wszelkich postępowaniach dotyczących dobrej reputacji, 
 • kompleksowym doradztwem w sprawach związanych z zatrudnieniem kierowców, spedytorów, dyspozytorów i pracowników magazynowych, w tym także cudzoziemców, 
 • prowadzeniem wszelkich sporów, w tym sądowych związanych z działalnością transportową, w szczególności: 
  • sporów pracowniczych i odszkodowawczych, 
  • sporów o zapłatę przewoźnego i kosztów rekompensaty, 
  • roszczeń na gruncie konwencji CMR i prawa przewozowego, 
  • wypadków spowodowanych ruchem pojazdów, 
  • sporów sądowych związanych z przestępstwami wynikłymi w związku z prowadzeniem działalności transportowej. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Gospodarczego