Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Gospodarczego
Powrót

Prawo kontraktowe – wrzutka do bieżącej obsługi

01 Opis

W ramach niniejszej specjalizacji, Kancelaria zajmuje się między innymi: 

  • Świadczeniem bieżącego i kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania kontraktów (umowy, porozumienia, listy intencyjne) zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi, 
  • Opracowywaniem i przygotowywaniem koncepcji należytego zabezpieczania realizacji umów i transakcji (gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia, itp.), 
  • Redakcją ogólnych warunków umów (OWU), przygotowywaniem wzorców umownych oraz regulaminów, uzależnionych od potrzeb Klientów oraz specyfiki ich biznesów, 
  • Przygotowywaniem polityk bezpieczeństwa oraz zasad świadczenia usług na odległość, za pośrednictwem środków i urządzeń teleinformatycznych. 
  • Przygotowywaniem wszelkich umów powszechnie stosowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
  • Uczestniczeniem w procesach negocjacyjnych, kontaktach z kontrahentami, urzędami i wszelkimi instytucjami, związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Gospodarczego