Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Gospodarczego
Powrót

Procesy likwidacyjne – do reorganizacja biznesu 

01 Opis

Mając na uwadze cele istnienia spółek oraz kodeksowe przesłanki ich rozwiązania i likwidacji, świadczymy na rzecz naszych Klientów nie tylko pomoc w umożliwieniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale również zakończeniu bytu prawnego podmiotów już funkcjonujących. 

Proces likwidacji spółki zazwyczaj bywa czasochłonny i związany jest z licznymi dodatkowymi obowiązkami, których zaniedbanie może mieć istotny wpływ na jego przewlekłość, co z kolei przekłada się na konieczność dalszego ponoszenia kosztów związanych z jej funkcjonowaniem. 

Pomoc oferowana przez nas w zakresie przygotowania i prowadzenia nadzoru procesem likwidacji spółki, w głównej mierze obejmuje następujące czynności: 

  • Przeprowadzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników niezbędnego do otwarcia Likwidacji spółki, 
  • Pomoc w powołaniu likwidatorów spółki, zgodnie z wytycznymi Klienta, 
  • Przygotowanie, opiniowanie oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego podczas poszczególnych etapów całego procesu likwidacyjnego Spółki, 
  • Przygotowanie oraz pomoc w publikacji wymaganych przez prawo ogłoszeń i zawiadomień, 
  • Wsparcie przy wyborze i podpisaniu umowy z właściwym podmiotem archiwizującym dokumenty – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
  • Przygotowanie oraz złożenie we właściwych instytucjach państwowych wniosków mających na celu wykreślenie spółki z wszelkich rejestrów i ewidencji. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Gospodarczego