Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Gospodarczego
Powrót

Projekty reorganizacyjne – strukturyzacja biznesu

01 Opis

W ramach świadczonych usług prowadzimy kompleksowo projekty reorganizacyjne, a w tym w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych i wszelkich reorganizacji, w tym także grup spółek. Projekty realizujemy zawsze z uwzględnieniem skutków i korzyści podatkowych, by osiągnąć optymalne i korzystne rezultaty. 

W ramach procesów reorganizacyjnych oferujemy wsparcie w szczególności w następujących procesach: 

  • Przekształcenia, 
  • Połączenia, 
  • Podziały, 
  • Nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, 
  • Aporty, 
  • Wymiany udziałów. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Gospodarczego