Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
dr Anna Grochowska-Wasilewska
Adwokat | Ekspert zewnętrzny
Powrót
dr Anna Grochowska-Wasilewska
Adwokat | Ekspert zewnętrzny

01 Specjalizacje

Anna Grochowska-Wasilewska jest adwokatem i doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Doradza klientom korporacyjnym w zakresie compliance, a także w ich bieżącej działalności gospodarczej. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, nieuczciwej konkurencji oraz sporów korporacyjnych.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). Łączy wykonywanie zawodu adwokata z pracą naukową i dydaktyczną. Adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Zakład ubezpieczeń jako podmiot uważany za pokrzywdzonego w procesie karnym”.

Posiada certyfikat Approved Compliance Officer. W latach 2021-2023 pełniła funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2021-2022 była członkiem International Fraud Group. Przed dołączeniem do Kancelarii była współliderką zespołu postępowań karno-gospodarczych w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii.

02 Publikacje

Monografia pt. Zakład ubezpieczeń jako podmiot uważany za pokrzywdzonego, Warszawa 2021.

Możliwość samodzielnego ustalenia przez sąd cywilny, że czyn niedozwolony jest przestępstwem – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego domniemania niewinności, Ius Novum 2022, nr 3.

Reprezentacja pokrzywdzonej spółki prawa handlowego przez pełnomocnika – uwagi na tle art. 51 § 1 k.p.k., Przegląd Prawa Handlowego 2019, nr 2.

Koszty procesu karnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki [w:] M. Klejnowska (red.), System Prawa Karnego Procesowego, Koszty procesu w sprawach karnych, t. XVIII, Warszawa 2018 (wspólnie z J. Znamierowskim).

Współautorka Raportu z analizy postępowań karnych prowadzonych w stosunku do członków władz statutowych podmiotów gospodarczych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające, Warszawa 2017.

Raport Abuse of pre-trial detention in Poland as a result of limited access of suspects and defence lawyers to case files, Warszawa 2013.

Filipiak Babicz Legal

dr Anna Grochowska-Wasilewska