Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Anna Michalska
Doradca restrukturyzacyjny | Partner | Zastępca Szefa Działu Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót
Anna Michalska
Doradca restrukturyzacyjny | Partner | Zastępca Szefa Działu Restrukturyzacji i Upadłości

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal jestem doradcą restrukturyzacyjnym w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości.

Specjalistka w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego posiadająca doświadczenie w zakresie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorcy i doborze odpowiedniego postępowania insolwencyjnego do jego potrzeb, w szczególności pod kątem ewentualnej odpowiedzialności za powstałe zobowiązania.

 

W ramach swojej praktyki zawodowej zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki, również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych. 

Wspiera dłużnika, jak i wierzycieli w trakcie negocjacji dotyczących spłaty zadłużenia. Dokonuje oszacowań w zakresie prawdopodobnego zaspokojenia wierzyciela w toku postępowania restrukturyzacyjnego czy upadłościowego, oraz reprezentuje wierzycieli jako członków rady wierzycieli.    

Ponadto sporządza opinie prawne dotyczące niewypłacalności podmiotu gospodarczego, terminu wykonania obowiązków związanych z powstaniem niewypłacalności oraz skutków ich niewykonania.

02 Doświadczenie

Posiada doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno z perspektywy sądu, jak i pełnomocnika organu postępowania, dłużnika czy wierzyciela.

Przez ponad 7 lat pracowała jako asystent sędziego w wydziale gospodarczym do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w jednym z największych sądów w Polsce.

 

W ramach swojej praktyki obsługiwała firmy z sektora: finansowego, usługowego, przemysłowego i rolniczego. 

03 Osiągnięcia

Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zakończenie go zawarciem układu z wierzycielami dla przedsiębiorcy zajmującego się:

 • projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań IT dla biznesu,
 • sprzedażą elektroniki  w sieci własnej oraz e-commrce na rynku krajowym i zagranicznym,
 • projektowaniem i produkcją konstrukcji stalowych,
 • produkcją i sprzedażą wyrobów dziewiarskich w sieci własnej, e-commrce oraz hurcie na rynku krajowym i zagranicznym,
 • autoryzowaną sprzedażą środków transportu segmentu konsumentów oraz biznes,
 • działalnością w branży TSL,
 • prowadzeniem działalności rolniczej,
 • działalnością deweloperską.

04 Wykształcenie

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła liczne szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w tym z zakresu ekonomii i finansów prowadzone w ramach podyplomowych studiów menedżerskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W kancelarii pracuje od grudnia 2013 r.

05 Projekty

Doradztwo dla jednego z największych krajowych przedsiębiorców z branży IT w negocjacjach z największymi bankami komercyjnymi w kraju i doprowadzenie do wypracowania propozycji układowych oraz zawarcia układu.

Doradztwo dla jednego z największych krajowych producentów i dystrybutorów branży dziewiarskiej w negocjacjach z największymi bankami komercyjnymi w kraju i doprowadzenie do wypracowania propozycji układowych oraz zawarcia układu.

Doradztwo dla przedsiębiorcy z branży budowy konstrukcji stalowych w celu kontynuacji i rozliczenia kontraktów w toku,  a także ustalenia warunków spłaty dla banków finansujących, zwieńczone zawarciem układu.

Doradztwo w transakcji sprzedaży ZCP w toku postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy będącego dealerem pojazdów segmentu professional  oraz autoryzowanym serwisem i negocjacje z wierzycielem finansującym w zakresie rozliczenia przysługującej wierzytelności.

Doradztwo na rzecz banków spółdzielczych w zakresie możliwych działań w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych dotyczących odzysku z ruchomości i nieruchomości, na których zostały ustanowione zabezpieczenia.

06 Publikacje

 • Uprawnienie wierzyciela rzeczowego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (współautor: dr P. Filipiak), Doradca restrukturyzacyjny 01/2015 – artykuł;
 • Wpływ postępowań likwidacyjnych wszczynanych w wybranych krajach europejskich systemu prawnego common law na bieg postępowań rozpoznawczych i egzekucyjnych toczących się w Polsce. Wpływ wszczęcia i wyniku postępowania w ww. krajach na istnienie roszczenia dochodzonego przed sądem polskim (współautor A. Hrycaj), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016;
 • Stwierdzenie wystąpienia pomocy publicznej przez sąd w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca restrukturyzacyjny 2/2018 – artykuł;
 • Wykonanie decyzji Komisji Europejskiej o zwrocie niedozwolonej pomocy publicznej w toku postępowania upadłościowego, Doradca restrukturyzacyjny 1/2018);
 • Czy należy bać się postępowania sanacyjnego? – wykorzystaj szansę, (współautor: P. Kempiński), Finanse + Controlling nr 83/2022- artykuł;