Filipiak Babicz Legal
Powrót
Bartosz Fert
Rzecznik Patentowy | Ekspert zewnętrzny

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej.

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, prawnik.

02 Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rejestrowych i spornych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante i Urzędem Patentowym RP (UPRP) w Warszawie. Brał udział w badaniach patentowych i pracach nad dokumentacją patentową wielu przełomowych rozwiązań technicznych. Praktykował też jako tłumacz techniczny języka angielskiego.

03 Wykształcenie

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs własności intelektualnej i handlu zagranicznego w ramach International Business and Trade Summer Law Program waszyngtońskiej Columbus School of Law oraz kurs prawa autorskiego CopyrightX prowadzony przez Harvard Law School.

Członek zwyczajny ECTA (European Communities Trade Mark Association).