Filipiak Babicz Legal
Powrót
Dominika Dutkiewicz
Prawnik | TSL Ekspert

01 Specjalizacje

Specjalistka w zakresie prawa transportowego i obsługi przedsiębiorców tej branży, w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa i dochodzenia roszczeń w sporach wynikłych na tle realizacji usług przewozowych oraz zapewnienia instrumentów finansowych i ochrony ubezpieczeniowej w działalności transportowej.

Dominika jest członkiem zespołu reorganizacji i sukcesji. W swojej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz obsługą korporacyjną spółek handlowych, w tym w szczególności trudniących się zarobkowym przewozem osób i rzeczy. Pracuje przy procesach połączeń i przekształceń podmiotów gospodarczych, budowaniu struktur holdingowych, a także w zakresie planowania sukcesji przedsiębiorców.

Reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych polegających na pozyskiwaniu i przenoszeniu zezwoleń oraz licencji transportowych, a także w postępowaniach o utratę dobrej reputacji.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwała szereg firm z sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) zapewniając im bieżące doradztwo prawne w zakresie reklamacji i sporów w transporcie, roszczeń pracowniczych, kwestii związanych z czasem pracy kierowców oraz ubezpieczeń.

Posiada doświadczenie w underwrittingu, które zdobyła pracując na rzecz jednego z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych oraz na rzecz podmiotów brokerskich zapewniających kompleksowe usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych.

Od kilkunastu lat związana z branżą transportową zarówno na poziomie zarządzania TSL, likwidacji szkód komunikacyjnych oraz szkoleń wewnętrznych dla osób zarządzających transportem, kierowców i spedytorów jak również w zakresie działalności na rzecz stowarzyszeń przewoźników i klubów motoryzacyjnych.

03 Wykształcenie

Studiowała Prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii pracuje od 2021 r.