Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
dr Anna Wilińska-Zelek
Adwokatka | Starsza prawniczka | Menedżerka Zespołu w Dziale Prawa Gospodarczego
Powrót
dr Anna Wilińska-Zelek
Adwokatka | Starsza prawniczka | Menedżerka Zespołu w Dziale Prawa Gospodarczego

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal pełni funkcję liderki praktyki “Ochrona wizerunku i IP” w ramach Działu Prawa Gospodarczego.

Ekspertka w zakresie prawa mediów, autorskiego, własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych.

Regularnie opracowuje strategie medialne i jest członkinią zespołów interdyscyplinarnych działających w razie zaistnienia kryzysu wizerunkowego.

Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów z obszaru life sciences (med).

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwała szereg firm z branży kreatywnej, sektora IT, nowych technologii, podmioty lecznicze.

 • Przewodnicząca Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego Naczelnej Rady Adwokackiej\
 • Członkini Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu
 • Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 • Członkini Okrągłego Stołu UOKiK w sprawie influencer marketingu
 • Członkini Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • Współzałożycielka “meet(IP)ings”
 • Arbiterka w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich (projekt IP Friendly)

03 Osiągnięcia

 • Doktorka nauk o mediach i komunikacji społecznej, wykładowczyni na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Merito, Uniwersytecie SWPS.
 • Laureatka Nagrody KRRiT im. dr Pawła Stępki na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych oraz Konkursu “Verba Veritatis” na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prace doktorskie i habilitacyjne.
 • Kierowała 3 grantami badawczymi, brała udział w 5 grantach badawczych oraz inkubowała innowację społeczną, finansowaną w ramach POWER 2014-2020. Prace badawcze w ramach grantów realizowała na terenie Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law w Monachium, London School of Economics and Political Science, Queen Mary University of London, Institute of Advanced Legal Studies (University of London).
 • Odznaczona medalem honorowym przez Wielkopolską Izbę Lekarską za działania na rzecz środowiska lekarskiego
 • 25 najwybitniejszych prawniczek w biznesie 2023 r. – Forbes Women oraz Fundacja Women in Law
 • Rekomendowany prawnik (Prawo własności intelektualnej) 2023 – 21. Ranking Kancelarii Prawniczych
 • Adwokatka Roku 2022 – Nagroda Główna
 • Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2022 (laureatka), 2020, 2018 (finalistka)

04 Projekty

Doradztwo w transakcji sprzedaży nieruchomości na rzecz znanego dewelopera z rynku warszawskiego w celu realizacji inwestycji deweloperskiej.

05 Publikacje

 • A. Wilińska-Zelek, „Era samoregulacji i współregulacji? O zmianach w podejściu do regulacji tradycyjnych dotyczących mediów”, “Palestra”, 10/2023
 • A. Wilińska-Zelek, M. Zelek, “Kilka uwag na temat solidarnej i niesolidarnej odpowiedzialności podmiotów prasowych za naruszenie dóbr osobistych”, w: “Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka”, 2022 r.
 • A. Wilińska-Zelek, Chapter II Freedom of Speech on the Internet, [w:] J. Skrzypczak (red.), Coping with Media and the Internet in the Contemporary World, Poznań 2020 r. (wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN: 978-83-66740-15-0;
 • A. Wilińska-Zelek, Chapter 11. The legal framework for electronic works – main trends in self-regulation, legislation and jurisdiction, [w:] J. Sobczak, J. Skrzypczak, K. Kakareko, Media Law in the time of liquid modernity. Hot Topics in the European and Polish Media Law, Berlin 2017 r. (wydawnictwo LOGOS VERLAG BERLIN), ISBN: 978-3-8325-4428-7;
 • A. Wilińska-Zelek, M. Malaga, EU Competence and Intellectual Property Rights.Internally Shared, Externally Exclusive?, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1/2017, s. 27-46.

06 Wykształcenie

Studiowała Administrację i Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Kancelarii pracuje od 2019 r.