Filipiak Babicz Legal
Powrót
Łukasz Pilarczyk
Adwokat | Partner | Zastępca Szefa Działu Prawa Karnego

01 Specjalizacje

Specjalista w zakresie prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego. Przede wszystkim interesują go kwestie z pogranicza prawa karnego i cywilnego oraz prawa karnego i administracyjnego, takie jak np. uzyskanie w toku postępowania karnego naprawienia szkody przez pokrzywdzonego, relacje pomiędzy postępowaniem podatkowym a karnoskarbowym oraz regulowanie przez przepisy prawa karnego stosunków korporacyjnych.   

 

02 Doświadczenie

Od ponad dekady pracuje w Kancelarii Prawnej FilipiakBabicz Legal. W 2019 roku został wpisany jako adwokat na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.  

Doświadczenie naukowe zdobywał podczas studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Obecnie jest na nim zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego. Pracował także jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi ponadto zajęcia dotyczące odpowiedzialności karnej syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego na Studiach Podyplomowych Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego na WPiA UAM. 

03 Osiągnięcia

  • Doktor nauk prawnych 
  • Prowadził szkolenia organizowane przez m.in. “Puls Biznesu”, “Rzeczpospolitą” i Związek Banków Polskich  
  • Jego artykuły i wypowiedzi ukazywały się np. w “Rzeczpospolitej” i “Dzienniku Gazecie Prawnej”  
  • Wyróżnienie w konkursie na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego w konkursie organizowanym przez czasopismo „Prawo i Medycyna”. 

04 Wykształcenie

W 2013 roku ukończył z oceną bardzo dobrą stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W 2018 roku obronił na tym sam Wydziale przygotowaną pod opieką naukową profesora Roberta Zawłockiego rozprawę doktorską pod tytułem „Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym”. 

W Kancelarii pracuje od 2012 roku.