Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Patryk Filipiak
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny | Adwokat | Wspólnik | Szef Działu Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót
Patryk Filipiak
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny | Adwokat | Wspólnik | Szef Działu Restrukturyzacji i Upadłości

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w tym w szczególności w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników.

Specjalizuje się także w prawie spółek handlowych oraz fuzjach i przejęciach. Posiada bogate doświadczenie również w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. W ramach swojej praktyki zajmował się obsługą transakcji prowadzonych przez fundusze private equity oraz spółki publiczne. Umiejętnie zarządzał zespołami prawnymi przygotowującymi i prowadzącymi akwizycje spółek. Doradzał przy debiucie spółek na rynku New Connect.

02 Doświadczenie

Od momentu uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego pełnił funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy, zarządcy lub syndyka w wielu postępowaniach prowadzonych przed sądem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Dotyczyły one przedsiębiorstw działających w różnych branżach, m.in. obrotu wierzytelnościami, budowlanej, nieruchomościowej, spożywczej, handlu detalicznego, czy produkcji metali i wyrobów z metali.

Dr Patryk Filipiak posiada unikalne doświadczenie legislacyjne w zakresie regulacji dotyczących restrukturyzacji i upadłości. Jako współtwórca prawa restrukturyzacyjnego w Polsce został odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości:

  • był członkiem Zespołu Ministra Zdrowia ds. przygotowania projektu przepisów w zakresie postępowań naprawczych podmiotów szpitalnych – we wrześniu 2021 r. otrzymał wyróżnienie Ministra Zdrowia za udział w pracach Zespołu ds. Restrukturyzacji,
  • brał udział w pracach Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia Dyrektywy UE w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej,
  • był członkiem Zespołu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do spraw prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w ramach pracy którego przygotowane zostały rekomendacje zmian legislacyjnych w sprawie systemów wczesnego ostrzegania.

03 Osiągnięcia

Współautor i redaktor komentarza do prawa restrukturyzacyjnego, komentarza do upadłości konsumenckiej i komentarza do rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Współautor Systemu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa gospodarczego.

  • Stały Arbiter w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
  • członek międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw Insol Europe,
  • ekspert Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
  • członek Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda,
  • mentor w programie Early Warning,
  • redaktor serwisu prawnego o rynku restrukturyzacyjnym w Polsce, prawnych i praktycznych, aspektach związanych z restrukturyzacją i upadłością firm: https://orestrukturyzacji.pl

Rankingi i nagrody:

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2022 Dr Patryk Filipiak został wybrany liderem w kategorii „restrukturyzacje i upadłości”, a kierowana przez niego praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego otrzymała rekomendację.
2021 Dr Patryk Filipiak został wybrany liderem w kategorii „restrukturyzacje i upadłości”, a kierowana przez niego praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego otrzymała rekomendację.
2020 Dr Patryk Filipiak został wybrany liderem w kategorii „restrukturyzacje i upadłości”, a kierowana przez niego praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego otrzymała rekomendację.
2019 Kierowana przez dra Patryka Filipiaka praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego otrzymała rekomendację.
2018 Kierowana przez dra Patryka Filipiaka praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego otrzymała rekomendację.
2017 Kierowana przez dra Patryka Filipiaka praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego otrzymała rekomendację.
2016 Kierowana przez dra Patryka Filipiaka praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego otrzymała rekomendację.
2015 Kierowana przez dra Patryka Filipiaka praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego otrzymała rekomendację.
Ranking Forbes “Najlepsze Kancelarie Polska” 2023 Kierowana przez dra Patryka Filipiaka praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego otrzymała rekomendację.
2022

 

Kierowana przez dra Patryka Filipiaka praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego otrzymała rekomendację.

 

04 Wykształcenie

Doktor nauk prawnych, adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowany Medalem Rektora Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM. Ukończył roczne studia prawnicze na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech oraz Studium Prawa Niemieckiego na UAM w Poznaniu. W czerwcu 2012 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą prawnych aspektów międzynarodowych upadłości (promotorem pracy był prof. Feliks Zedler).