Filipiak Babicz Legal
Powrót
Paweł Izdebski
Radca prawny | Ekspert zewnętrzny

01 Specjalizacje

Od 2012 roku nieprzerwanie związany z rynkiem finansowym. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych oraz funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów świadczących usługi na rynku kapitałowym, jak również spółek publicznych. Doświadczenie zdobywał m.in. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, banku, towarzystwie funduszy inwestycyjnych oraz w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych.

02 Doświadczenie

W ramach bieżącej praktyki zawodowej zajmuje się m.in. reprezentacją funduszy inwestycyjnych w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także w organach korporacyjnych spółek portfelowych. Świadczy też usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa prawnego na rzecz uczestników struktur kapitałowych, zarządzanych przez TFI, a także doradztwa transakcyjno-regulacyjnego świadczonego na rzecz funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich. Dodatkowo, w ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmował się doradztwem prawnym na rzecz spółek publicznych w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, doradztwem przy różnego rodzaju transakcjach związanych z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego, poprzez emisję instrumentów finansowych w ramach transakcji publicznych lub prywatnych, doradztwem przy przeprowadzaniu transakcji zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym obsłudze wezwań na sprzedaż akcji, a także doradztwem przy przeprowadzaniu procesów delistingu oraz zniesienia dematerializacji akcji.

03 Osiągnięcia

 • W rankingu Legal 500 EMEA z 2023 roku Paweł Izdebski został uznany za rekomendowanego prawnika w kategorii Capital Markets
 • W rankingu Legal 500 EMEA z 2022 roku Paweł Izdebski został uznany za rekomendowanego prawnika w kategorii Capital Markets

04 Projekty

 • Doradztwo prawne na rzecz podmiotu z branży spożywczej w zakresie pozyskania finansowania w drodze oferty publicznej o wartości 100 mln PLN oraz wprowadzenia akcji tego podmiotu na rynek regulowany GPW S.A. w Warszawie,
 • Reprezentowanie łącznie kilkunastu podmiotów przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach o zatwierdzenie prospektów w związku z ofertą publiczną lub przeniesieniem notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW S.A.
 • Doradztwo prawne przy transakcji sprzedaży farm fotowoltaicznych (14 projektów o łącznej mocy 185 MW) na rzecz izraelskiej grupy kapitałowej,
 • Doradztwo prawne na rzecz podmiotu z branży e-commerce (podmiot notowany na rynku regulowanym GPW S.A.) w transakcji przejęcia przez ten podmiot spółki z branży technologicznej (wartość transakcji ok. 100 mln PLN),
 • Doradztwo prawne przy transakcji przejęcia domu maklerskiego przez bank notowany na rynku regulowanym GPW S.A.
 • Reprezentowanie jednej z czołowych firm zarządzania wierzytelnościami w postępowaniu przed KNF w sprawie o zatwierdzenie prospektu emisyjnego programu emisji obligacji (łączna wartość programu emisji ok. 150 mln PLN),
 • Doradztwo prawne w procesie restrukturyzacji grupy kapitałowej domu maklerskiego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • Doradztwo w zakresie przyjęcia przez bank modelu dystrybucji uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w kontekście zaostrzonej polityki zachęt oraz rozliczania wydatków poniesionych przez bank w związku z usługą świadczoną na rzecz TFI
 • Doradztwo prawne przy opracowaniu dokumentacji związanej z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy

05 Publikacje

 • Cywilnoprawna odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – wybrane zagadnienia (Przegląd Prawa Handlowego · 23 maj 2021)
 • “Akty prawa miękkiego jako współczesny instrument nadzoru nad rynkiem finansowym – rola oraz charakter prawny. Część 2” (Przegląd Prawa Publicznego · 6 kwi 2021)
 • “Akty prawa miękkiego jako współczesny instrument nadzoru nad rynkiem finansowym – rola oraz charakter prawny. Część 1” (Przegląd Prawa Publicznego · 9 mar 2021)
 • Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy – wybrane uwagi konstrukcyjnoprawne (Przegląd Prawa Handlowego (Nr 2/2021) · 22 lut 2021)
 • “Zasady posługiwania się wzorcami umów w obrocie konsumenckim na przykładzie działalności maklerskiej” (Monitor Prawa Handlowego Nr 4/2019 · 1 kwi 2020)
 • “Konsumenckie prawo odstąpienia od umów o świadczenie usług maklerskich” (MoP rok 2020 numer 3 · 1 lut 2020)
 • “Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego” (Przegląd Prawa Publicznego (Nr 10/2019) · 1 paź 2019)
 • “Instytucjonalny model ADR z udziałem konsumentów na rynku kapitałowym” (Kwartalnik ADR, Nr 2(46)/2019 · 1 cze 2019)
 • Uprawnienie Prezesa UOKiK do przedstawienia sądowi istotnego dla sprawy poglądu jako instrument publicznoprawnej ochrony konsumentów na rynku finansowym (Przegląd Prawa Publicznego (Nr 6/2019) · 1 cze 2019)

06 Wykształcenie

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent programu specjalizacyjnego Business Law.