Filipiak Babicz Legal
Powrót
Ewa Błaszczyk
Radca prawny | Starszy Prawnik

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz sporach sądowych cywilnych i gospodarczych. Na sali sadowej reprezentowała jeden z największych banków polskich oraz banki spółdzielcze a także przedsiębiorców z branż budowlanej, nieruchomościowej oraz leasingowej. Zajmuje się audytami prawnymi nieruchomości oraz audytami wierzytelności. Z zakresu prawa nieruchomości prowadzi z sukcesem m.in. procesy o zasiedzenie, sprawy o usunięcie niezgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, spory pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, eksmisje.

02 Doświadczenie

  • Reprezentacja przed sądem właściciela nieruchomości w trwającym 10 lat postępowaniu przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie, której źródłem była katastrofa budowlana zabytkowej kamienicy w centrum Poznania. W trwającym 7 lat postępowaniu przesłuchano ponad 20 świadków i powołano 4 biegłych różnych specjalności. Proces przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zakończył się w 2021r. zasądzeniem 100% żądanej kwoty odszkodowania od ubezpieczyciela. Sprawa zakończyła się na etapie I instancji bo pozwany ubezpieczyciel zaniechał składania apelacji po otrzymaniu uzasadnienia wyroku.
  • Audyty wierzytelnościowe na zlecenie podmiotu zajmującego się nabywaniem wierzytelności bankowych oraz dalsza obsługa obejmująca transakcję nabycia i windykację w imieniu nabywcy. Wartości nabywanych wierzytelności wahają się od ok. 1 mln. PLN do ok. 50 mln. PLN.
  • Autorka w serwisie skargapaulianska.pl

03 Projekty

  • Eksmisja z 200 – metrowej hali magazynowej nieuczciwego przedsiębiorcy z branży produkcji wyrobów medycznych, który przez 5 lat zajmował bezumownie lokal użytkowy wbrew woli właściciela., a dodatkowo udostępnił halę podmiotowi trzeciemu. Sprawa była szeroko komentowana w mediach z uwagi na nadużywanie prawa przez byłego najemcę m.in. samowolna zmiana wykorzystania lokalu z użytkowego na mieszkalny, nadużywanie ochrony lokatorskiej, zmiana tożsamości celem utrudniania eksmisji. Projekt obejmował sprawy cywilne tj. o eksmisje, posiadanie oraz zapłatę, a także postępowania karne.

04 Wykształcenie

Ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w trakcie których obyła półroczne stypendium na Uniwersytecie w Genui. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym w stopniu zaawansowanym. Jest absolwentką studiów podyplomowych Tłumaczenia ekonomiczno – prawne w biznesie Uniwersytetu WSB MERITO w Toruniu.  Włada językiem włoskim i rosyjskim na poziomie średniozaawansowanym. W 2023 r. ukończyła trzysemestralne studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie WSB MERITO w Poznaniu.