Filipiak Babicz Legal
Powrót

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal pełni funkcję aplikanta radcowskiego.

Specjalista w zakresie restrukturyzacji i upadłości małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Wykonuje zadania związane z pełnieniem funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych 

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługuję szereg firm z sektora energetycznego, spożywczej i transportowej. 
Reprezentował instytucje finansowe w postępowaniach o roszczenia z tytułu nieważnych umów kredytów indeksowanych do walut obcych. 
 
Doświadczenie naukowe zdobywał w kancelariach adwokatów, radców prawnych oraz doradców restrukturyzacyjnych, a także w sądzie i prokuraturze. 

03 Wykształcenie

W kancelarii pracuje od początku 2023 r. Studiował Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przy współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. W kancelarii pracuje od początku 2023 r. 
 

04 Projekty

  • Restrukturyzacja spółek z branży energetycznej oraz sektora offshore, energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i nuklearnej, a także przemysłu spożywczego, chemicznego, petrochemicznego i okrętowego.
  • Doradztwo w dochodzeniu roszczeń z tytułu nieważnych umów kredytu indeksowanych do walut obcych od upadłych instytucji kredytowych.