Filipiak Babicz Legal
Powrót
Hubert Zieliński
Doradca restrukturyzacyjny

01 Specjalizacje

Prawnik w dziale Restrukturyzacji i Upadłości. Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawem cywilnym i handlowym. Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego.

02 Doświadczenie

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W trakcie swojej praktyki brał udział w licznych postępowaniach, prowadzonych wobec spółek kapitałowych (w tym spółek publicznych) oraz osób fizycznych, zarówno z perspektywy dłużnika, wierzyciela jak i syndyka/zarządcy. W trakcie studiów prawniczych był wolontariuszem w cywilnej oraz administracyjnej sekcji Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Z sukcesami reprezentował Wydział Prawa i Administracji UAM na konkursach o charakterze ogólnopolskim

03 Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił pracę magisterską zatytułowaną: „Odpowiedzialność cywilna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki kapitałowej (art. 21 ust. 3 i art. 373 p.u.)”.