Filipiak Babicz Legal
Powrót
Hubert Zieliński
Doradca restrukturyzacyjny

01 Specjalizacje

Specjalista w zakresie prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz postępowania cywilnego. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz pozasądowych organów postępowania, wierzycieli oraz dłużników w ramach postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwał szereg firm, m.in. z sektora windykacji, branży stoczniowej, budowlanej, odzieżowej, transportowej czy FMCG.
W zakresie spraw związanych z bieżącym doradztwem przygotowywał i opiniował propozycje układowe, testy prywatnego wierzyciela oraz inne dokumenty, niezbędne w procedurze głosowania nad układem. Reprezentował wierzycieli, dłużników oraz zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w szczególności na etapie zatwierdzania układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Brał czynny udział w zgromadzeniach wierzycieli oraz radach wierzycieli. Reprezentował inwestorów przy nabywaniu przedsiębiorstw wchodzących w skład masy upadłości. Doradzał wierzycielom (w szczególności bankom spółdzielczym), którzy dochodzili swoich roszczeń od podmiotów znajdujących się w trakcie postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego.

Doświadczenie naukowe zdobywał, kształcąc się na studiach doktoranckich, które odbywał w latach 2018-2023 r. w Zakładzie Postępowania Cywilnego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2019-2022 prowadził konwersatoria z przedmiotu „Postępowanie cywilne” dla studentów prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził także liczne warsztaty dla studentów poświęcone tematyce prawa upadłościowego oraz postępowania cywilnego.

03 Publikacje

  • Aksjologiczne granice możliwości różnicowania pozycji prawnej wierzycieli w ramach propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym [w:] Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Retrospekcja, stan obecny, przyszłość, red. K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, A. Hrycaj, Sopot 2023.
  • Zasady prawa restrukturyzacyjnego, „Państwo i Prawo” 2021, nr 7.
  • Prawne konsekwencje negatywnej opinii rady wierzycieli w przedmiocie zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym, „Monitor Prawa Bankowego” 2021, nr 6.
  • Materialnoprawne skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego i cesji wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym, „Polski Proces Cywilny” 2019, nr 2.
  • Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, „Monitor Prawa Bankowego” 2019, nr 2.

04 Wykształcenie

Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii pracuje od 2017 roku.