Filipiak Babicz Legal
Powrót

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal pełni funkcję Młodszego Prawnika w Dziale Prawa Gospodarczego.

W codziennej praktyce zajmuje się wątkami dotyczącymi prawa własności intelektualnej, w tym nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego oraz własności przemysłowej i ochrony dóbr osobistych, a także prawa korporacyjnego i bieżącej obsługi przedsiębiorców.

02 Doświadczenie

Swoje doświadczenie zdobywał w ramach praktyk odbywanych w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz Urzędzie Miasta Poznania.

03 Publikacje

  • Rozdział “Strategia Europejskiego Zielonego Ładu szansą uznania prawa do czystego powietrza za dobro osobiste” w monografii naukowej “Zrównoważony rozwój i Europejski Zielony Ład wektorami na drodze doskonalenia warsztatu naukowca” pod red. M. Staniszewskiego i H. Kretki; ISBN 978-83-78880-779-7

04 Wykształcenie

Studiuje prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Haberko. W ramach programu Erasmus studiował na Universitetet i Bergen w Norwegii.