Filipiak Babicz Legal
Powrót

01 Specjalizacje

Specjalista w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie problematyk: korporacyjnej (m.in. ładu i sporów korporacyjnych), optymalizacji procesów Inwestycyjnych, reorganizacji i sukcesji biznesu, sporządzaniu umów gospodarczych oraz prowadzeniu sporów gospodarczych. Posiada doświadczenie również w doradztwie z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa pomocy publicznej.

02 Doświadczenie

 • Prowadzenie sporów korporacyjnych oraz około-korporacyjnych na etapie przedsądowym oraz sądowym pomiędzy wspólnikami spółek, a także przeciwko członkom organów spółek (negocjacje, umowy wspólników, postępowania odszkodowawcze m.in. przeciwko wspólnikom, członkom organów, o zwołanie walnego zgromadzenia, o ustanowienie zarządcy na akcjach, nieuczciwa konkurencja);
 • Prowadzenie sporów administracyjnych dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek publicznych za naruszenie obowiązków informacyjnych z ustawy o ofercie;
 • Prowadzenie sporów cywilnych oraz administracyjnych dotyczących zobowiązania beneficjentów do zwrotu pomocy publicznej;
 • Planowanie i organizacja struktur holdingowych, w tym z uwzględnieniem fundacji rodzinnej;
 • Sporządzanie umów spółek, statutów, w tym fundacji rodzinnej;
 • Doradztwo w szeroko pojętych zagadnieniach ładu korporacyjnego (przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, operacje na kapitale zakładowym, umorzenia udziałów, wypłata dywidendy itp.),
 • Przygotowywanie umów gospodarczych;
 • Przygotowywanie umów w procesach inwestycyjnych (umów wspólników, umów inwestycyjnych), praca w ramach transakcji nabywania oraz zbywania spółek oraz przedsiębiorstw;
 • Praca nad wątkami dotyczącymi sukcesji przedsiębiorstwa (stosowne postanowienia umów spółek/statutów, fundacja rodzinna, zarządca sukcesyjny);
 • Nadzór organizacyjny oraz praca merytoryczna nad międzynarodowym programem zapewniającym świadczenia użytkownikom internetowej platformy aukcyjnej za ewentualne naruszenia sprzedających;
 • Praca nad opinią prawną dotyczącą delistingu podmiotu cypryjskiego z GPW;
 • Prowadzenie szkoleń w tematyce porządku korporacyjnego, odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów, pomocy publicznej (w szczególności tzw. Tarcz Finansowych).

Doświadczenie naukowe:

Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dyscyplinie nauki prawne.

03 Wykształcenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Prawo (2019)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Finanse i Rachunkowość Biznesu, specjalizacja: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (2019)
 • Okręgowa Iza Radców Prawnych w Poznaniu – aplikacja radcowska (2022)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Szkoła Doktorska Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki prawne (obecnie)

04 Publikacje

 • Charakter prawny polskiego modelu zasady biznesowej oceny sytuacji (Przegląd Prawa Handlowego – Nr 2/2024 [378])
 • Jak członek zarządu powinien zarządzać ryzykiem gospodarczym? – publikacja dla serwisu Rzeczpospolita
 • Swoboda działania prokurenta spółki kapitałowej nie jest nieograniczona – publikacja dla serwisu Dziennik Gazeta Prawna
 • Korzystaj z pomocy biznesowej oceny sytuacji – publikacja dla serwisu Rzeczpospolita
 • PFR sprawdza, jak kantory wykorzystały tarczę finansową– publikacja dla serwisu Prawo.pl