Filipiak Babicz Legal
Powrót
Jakub Owczarek
Tax Manager | Radca prawny

01 Specjalizacje

W Filipiak Babicz Tax pełni funkcję Tax Managera. Jest odpowiedzialny za bieżący kontakt z Klientami oraz merytoryczny nadzór nad realizacją na rzecz Klientów projektów w zakresie cen transferowych, optymalizacji i planowania podatkowego, ulg podatkowych, podatku od nieruchomości czy też zarządzania ryzykiem podatkowym.

Jakub specjalizuje się w realizacji projektów w zakresie:

  • stosowania preferencji podatkowych dla przedsiębiorców („estoński CIT”, ulgi podatkowe”);
  • planowania podatkowego, w tym tworzenia koncepcji i wdrożenia efektywnych podatkowo struktur prawnych;
  • cen transferowych, zarówno w zakresie przygotowywania dokumentacji podatkowych, jak i modelowania poszczególnych transakcji czy też polityk cen transferowych w grupach kapitałowych;
  • compliance’u podatkowego, czyli wdrażania procedur podatkowych, opiniowania określonych zdarzeń gospodarczych pod kątem podatkowym, jak i ograniczenia ryzyka podatkowego w ramach biznesu przedsiębiorcy.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwał szereg firm z sektora usługowego, produkcyjnego, transportowego, czy też bankowego oraz energetycznego.

03 Projekty

  • Zaplanowanie i wdrożenie struktury prawnej biznesu z wykorzystaniem fundacji rodzinnej dla firmy rodzinnej z branży produkcyjnej.
  • Kompleksowe wsparcie międzynarodowej firmy z polskim kapitałem z branży usługowej (agencja pracy tymczasowej) w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz opracowania i wdrożenia polityki cen transferowych.
  • Wdrożenie dostępnych ulg podatkowych w polskim systemie podatkowym na rzecz firmy z branży stolarki i bram garażowych.

04 Wykształcenie

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował także Finanse i rachunkowość (II stopień) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W maju 2021 roku złożył egzamin zawodowy na radcę prawnego, uzyskując wpis na listę radców prawnych we wrześniu 2021 roku.