Filipiak Babicz Legal
Powrót
Jakub Świetlicki vel Węgorek
Tax Manager | Doradca podatkowy

01 Specjalizacje

Jakub Świelicki vel Węgorek w kancelarii Filipiak Babicz Legal pełni funkcję managera odpowiedzialnego za prowadzenie warszawskiego biura podatkowego kancelarii.

Specjalista w zakresie doradztwa podatkowego w szczególności w zakresie podatków dochodowych, VAT, postępowań podatkowych, podatku od czynności cywilnoprawnych jak również opodatkowania transakcji, których przedmiotem są kryptoaktywa.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwał szereg firm z sektora nieruchomościowego, automotive, finansowego i informatycznego.

W ramach spraw związanych z realizacją inwestycji deweloperskich, postępowań podatkowych w zakresie VAT i CIT, stosowaniem ulg podatkowych, opodatkowaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych, 20212020obsługą klientów indywidualnych.

03 Projekty

  • Doradztwo w transakcji zakupu nieruchomości na rzecz spółki z branży deweloperskiej a następnie w doradztwo w procesie jej wyburzenia i realizacji na tym miejscu inwestycji deweloperskiej.
  • Prowadzenie postępowania dotyczącego rzekomego wystawienia przez podmiot z branży nieruchomościowej pustych faktur. Postępowanie zostało zakończone wydaniem decyzji, w której naczelnik urzędu skarbowego nie stwierdził po stronie Klienta żadnych nieprawidłowości.
  • Skuteczne zakwestionowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym uchwały rady gminy pozbawiającej klienta preferencji w podatku od nieruchomości.
  • Prowadzenie postępowania dotyczącego określenia podmiotowi z branży technologicznej przychodu z tytułu rzekomego umorzenia zobowiązania wobec wspólnika.
  • Implementacja ulg podatkowych w spółkach z branży informatycznej i medycznej.
  • Ustrukturyzowanie i uzyskanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej brak opodatkowania VAT przemieszczenia towarów do Polski w celu ich ulepszenia przez podmiot z branży metalurgicznej.

04 Wykształcenie

Studiował Prawo na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W 2021 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego nr wpisu 13969.

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i w 2021 r. złożył z pozytywnym wynikiem egzamin adwokacki.

W kancelarii pracuje od 1 kwietnia 2023 r.