Filipiak Babicz Legal
Powrót
Joanna Brodnicka
Radca prawny | Ekspert zewnętrzny

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie spadkowym oraz  prawie pracy. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo. W roku 2012 ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W roku 2013 uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego i uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego.

02 Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już od 3 roku studiów pracując w poznańskich kancelariach prawnych.

W ramach swojej praktyki zajmowała się prowadzeniem m.in. procesu windykacji oraz prowadziła spory sądowe dla wielkopolskiego koncernu piwowarskiego.

Specjalizuje się w sprawach o rozwód, w tym z orzekaniem o winie jednego z małżonków. Ma doświadczenie w sprawach wymagających sporządzenia rodzicielskiego planu wychowawczego celem usprawnienia postępowania sądowego i uniknięcia szczególnie trudnych dla dzieci badań w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych.

Z sukcesem prowadzi także sprawy z zakresu prawa pracy, reprezentując zarówno pracowników, jak i pracodawców.

03 Osiągnięcia

Uczestniczy w projektach pro-bono m.in. udział w akcji Niebieski Parasol organizowanym przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych z Poznaniu.

Na studiach aktywnie uczestniczyła w ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa), biorąc udział w organizacji konferencji z różnych dziedzin prawa.