Filipiak Babicz Legal
Powrót

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, kontraktów handlowych, reorganizacji (przekształcenia, połączenia, podziały), procesów inwestycyjnych.

Posiada doświadczenie również w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii.

W ramach swojej praktyki wspierała szereg firm z sektora produkcyjnego, IT, e-commerce, sektora technologicznego, transportowego.

02 Doświadczenia

 • Sporządzanie i opiniowanie umów dla branży produkcyjnej, IT, e-commerce, technologicznej, gamingowej,
 • Udział w projektach dotyczących badania stanu prawnego spółek na potrzeby reorganizacji oraz transakcji sprzedaży przedsiębiorstw,
 • Udział w projektach dostosowujących struktury grup kapitałowych do zmieniających się przepisów prawa,
 • Tworzenie i negocjowanie umów inwestycyjnych,
 • Prowadzenie sporów korporacyjnych oraz około-korporacyjnych na etapie przedsądowym pomiędzy wspólnikami spółek;
 • Obsługa grupy kapitałowej z branży technologicznej, spożywczej;
 • Udział w procesach likwidacji spółek;
 • Doradztwo w przedsięwzięciach związanych z rynkiem e-commerce;
 • Planowanie i organizacja struktur holdingowych, w tym z uwzględnieniem fundacji rodzinnej;
 • Sporządzanie umów spółek, statutów (w tym fundacji rodzinnej);
 • Doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej dla branży e-commerce, IT;
 • Reprezentacja podmiotów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji;

03 Projekty

 • Skuteczne wsparcie klienta w udaremnieniu próby “kradzieży spółki” przez wrogiego wspólnika, który nabył udziały w celu wyłudzenia środków pieniężnych od spółki;
 • Wsparcie w transakcji mającej na celu wejście inwestora finansowego – funduszu private equity oraz wsparcie w procesie wdrożenia platformy marketplace o zasięgu międzynarodowym i opracowania modelu współpracy w grupie
 • Kapitałowej w zakresie własności intelektualnej i prawa e-commerce;
 • Wsparcie w procesie uregulowania zasad korzystania z własności intelektualnej w ramach międzynarodowej grupy spółek z sektora spożywczego i sektora e-commerce;
 • Wsparcie w rozpoczęciu działalności spółki akcyjnej założonej w celu prowadzenia na rynek produktu rewolucjonizującego obszar leczenia i monitorowania osób dotkniętych chorobą Parkinsona;
 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem kapitału zagranicznego, wartość transakcji 15 mln PLN;

04 Publikacje

 • 2023, Dziennik Gazeta Prawna, artykuł pt.: “Warto mieć prawa nawet do drobnego elementu gry przygotowanego przez podwykonawcę”;
 • 2023, serwis prawo.pl, komentarz do artykułu pt. “Do realnego zapobiegania kradzieżom spółek konieczne dalsze zmiany przepisów;
 • 2023, prawodziala.pl, artykuł pt.: “Fundacja rodzinna – nowy instrument sukcesji biznesu”;
 • 2023, prawodziala.pl., artykuł pt.: “Fundacja rodzinna – czy opłaca się podatkowo?”

05 Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008-2013 r.) na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Własności Intelektualnej. Współpracuje z uczelnią WSB Merito w charakterze wykładowcy.