Filipiak Babicz Legal
Powrót

01 Wykształcenie

Studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2004r. uzyskała dyplom z oceną bardzo dobrą. Następnie w 2009 roku ukończyła aplikację sądową, a w 2010 roku również aplikację adwokacką. Indywidualną kancelarię prowadzi od 2009 roku.

Włada językiem angielskim i francuskim. Zdobywała doświadczenie zawodowe w kilku poznańskich kancelariach adwokackich. Odbywając równolegle aplikację sądową i adwokacką zdobyła wiedzę i doświadczenie, które obecnie wykorzystuje w prowadzeniu procesów sądowych. Prowadziła też szkolenia z zakresu windykacji pozasądowej i sądowej oraz procedury cywilnej.

Filipiak Babicz Legal

Julia Hęćka-Sroka