Filipiak Babicz Legal
Powrót
Kinga Kowalska-Szura
Adwokat | Ekspert zewnętrzny

01 Specjalizacje

Specjalistka w zakresie prawa HR i elektronizacji HR

Kinga jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, a także jako prawnik wewnętrzny w spółce akcyjnej.

Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także sporów sądowych. Ma doświadczenie w doradztwie klientom w zakresie zatrudnienia w związku z restrukturyzacją firmy, przygotowaniem i negocjowaniem umów menedżerskich oraz doradztwem w zakresie zwolnień grupowych związanych z redukcją zatrudnienia lub likwidacją spółek.

Kinga doradza klientom w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników, w tym w szczególności pracowników wyższych szczebli i kierownictwa wyższego szczebla. Doradza w zakresie ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu, ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych.

CEO emplohouse – platformy do elektronizacji akt osobowych pracowników

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwała szereg firm z sektora nowych technologii, zbrojeniowego, lotniczego, mediowego, transportu, ubezpieczen, FMCG, FinTech, budownictwa, energetyki

03 Projekty

  • Przetwarzanie danych o karalności pracowników i kandydatów na pracowników w kontekście dostępu do informacji o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej – Monitor Prawniczy
  • Monitoring wizyjny w zakładzie pracy w kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – Monitor Prawniczy

04 Wykształcenie

Studiowała Prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Uniwersytet François Rabelais w Tours, Francja, Prawa Europejskie, Magister prawa  (Master 2 Professionnel Droit et Economie spécialité – Juriste Européen

Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie na Wydziale Ekonomicznym  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie