Filipiak Babicz Legal
Powrót
Klaudia Lewandowska
Aplikant adwokacki

01 Specjalizacje

Klaudia Lewandowska w kancelarii Filipiak Babicz Legal pełni funkcję prawnika w dziale prawa rynku kapitałowego. Specjalistka w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego. Zajmuje się doradztwem prawnym m.in. na rzecz spółek publicznych, domów maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.

02 Doświadczenie

W ramach swojej ponad 6-letniej praktyki – w renomowanych warszawskich kancelariach – obsługiwała szereg spółek publicznych oraz akcjonariuszy zapewniając im bieżącą obsługę korporacyjną, a także obsługę prawną związaną m.in. z przebiegiem ofert publicznych, doradztwem w zakresie transakcji nabywania znacznych pakietów akcji oraz procesów squeeze-out czy delistingów. W Kancelarii zajmuje się w szczególności bieżącą obsługą spółek publicznych oraz reprezentacją Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doświadczenie naukowe zdobywała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo, trzykrotnie uzyskując Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Aktualnie odbywa aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

03 Wykształcenie

Studiowała Prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W kancelarii pracuje od kwietnia 2023 roku.

04 Projekty

Była częścią zespołu świadczącego doradztwo prawne m.in. na rzecz:

  • Spółek publicznych w procesach delistingu,
  • Spółek publicznych w transakcjach przejęć,
  • Akcjonariuszy w procesach ogłaszania wezwań oraz squeeze-out,
  • Akcjonariuszy w procesach nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych.

05 Publikacje

  • Współautorka komentarza pod red. M. Dyla i M. Królikowskiego do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • W ramach twórczości popularno-naukowej chętnie porusza tematykę postępowań wyjaśniających, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Postępowania wyjaśniające bardziej karne niż administracyjne – ale bez obrońcy – Komentarz dla serwisu Prawo.pl
  • Postępowanie wyjaśniające przed KNF – czym różnią się oświadczenia od wyjaśnień? – Publikacja dla serwisu Prawo.pl
  • „Amerykański sen” – czyli jak „warzywniak” zmieni postępowanie wyjaśniające – Publikacja dla serwisu Prawo.pl