Filipiak Babicz Legal
Powrót

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w projektach z zakresu prawa karnego, w szczególności przestępstwach gospodarczych.

02 Doświadczenie

Aktywnie wspiera prawników w prowadzeniu spraw związanych z wyłudzeniem dotacji unijnych, a także obsługą dużych podmiotów gospodarczych w zakresie spraw dotyczących wyzysku kontrahentów.  Dodatkowo bierze udział w realizacji projektów związanych z postępowaniami karnymi dotyczącymi zakłócenia działania infrastruktury światłowodowej.  Uczestniczyła również w obsłudze spraw karnoskarbowych związanych z inwestycjami na krótkoterminowych instrumentach finansowych.  

03 Osiągnięcia

  • uchylenie zabezpieczenia majątkowego na kwotę 20.000.000 zł w sprawie dotyczącej wyłudzenia dotacji przez grupę producentów owoców i warzyw; 
  • Udział w sprawach dotyczących tymczasowych aresztowań; 
  • obsługa podmiotów gospodarczych przed organami ścigania w sprawach karnoskarbowych, dotyczących inwestycji na krótkoterminowych instrumentach finansowych. 

 

04 Wykształcenie

Obecnie jest studentką III roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii pracuje od 2022 r., więc już od I roku studiów aktywnie łączy wiedzę teoretyczną zdobywaną w trakcie studiów z praktyką.