Filipiak Babicz Legal
Powrót
Maciej Kowalczyk
Tax Consultant | Prawnik | Doktorant SDNS UAM

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal/ Filipiak Babicz Tax pełni funkcję konsultanta podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie ochrony środowiska.

Specjalista w zakresie doradztwa podatkowego w zakresie restrukturyzacji, podatku od nieruchomości, optymalizacji podatkowej, doradztwa podatkowego dla firm rodzinnych, zarządzania ryzykiem podatkowym (MDR) oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwał szereg firm z sektorów: nieruchomościowego, ubezpieczeniowego, transportowego, rolniczego oraz medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii Trzecki Śniatała Adwokaci Sp. p. w Poznaniu, a następnie Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. w Warszawie.

Doświadczenie naukowe zdobywał uczestnicząc w ponad 20 konferencjach naukowych, pisząc artykuły naukowe oraz uczestnicząc w kołach naukowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w tym m.in. jako prezes Koła Prawa Finansowego „Pecunia” oraz jako członek: Koła Naukowego Prawa Cywilnego Usus Iuris, Koła Naukowego Prawa Spółek Handlowych Societas oraz Koła Naukowego Inwestycji Kapitalowych Profit.

03 Projekty

  • Reprezentowanie spółki przed organem podatkowym w sprawie opodatkowania silosów w podatku od nieruchomości. Projekt obejmował wsparcie spółki w kontakcie z gminą oraz przygotowanie uzasadnienia stosowania aktualnych rozliczeń.
  • Przygotowanie opinii podatkowej w zakresie połączenia podmiotów działających na rynku usług finansowych. Połączenie spółek odbywało się pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.
  • Przeprowadzenie optymalizacji oraz oceny ryzyka w zakresie kwalifikacji transakcji jako kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnień z podatku dochodowego w działalności ubezpieczeniowej.
  • Weryfikacja metod fakturowania stosowanych przez spółkę i określenie obszarów ryzyka. Następnie wskazanie sposobu właściwego dokonywania rozliczeń oraz przygotowanie instrukcji właściwego postępowania.
  • Przygotowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb spółki procedury MDR. Projekt obejmował również stworzenie czarnej i białej listy transakcji, które w ramach codziennych rozliczeń spółki nie stanowią schematów podlegających raportowaniu oraz takich, które tworzą ryzyko powstania obowiązku raportowania.

04 Publikacje

  • M. Kowalczyk, Podatek od luksusu – przeszłość, teraźniejszość czy przyszłość polskiego systemu podatkowego?, [w:] Przegląd Podatkowy, nr 9/2023 [389], s. 6-12,
  • M. Kowalczyk, Rozważania nad progresywnym podatkiem dochodowym na tle polityki podatkowej Margareth Thatcher i jej skutków, s. 213-229, [w:] Gasnące imperium, W. Włódarczak, H. Olszak, K. Nowicki i inni (red.), ArchaeGraph, Łódź 2021,
  • M. Kowalczyk, Polska polityka historyczna w ustawach dekomunizacyjnych i dezubekizacyjnych, [w:] Sensus Historiae, vol. XXXVI (2019/3), s. 35-55,

05 Wykształcenie

Studiował prawo na Uniwyrsytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz finanse i rachunkowość binzesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem w dyscyplinie nauki prawne w Szkole Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii pracuje od 2023 r.