Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Maciej Woźniak
Radca prawny | Starszy prawnik | Menedżer Zespołu w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót
Maciej Woźniak
Radca prawny | Starszy prawnik | Menedżer Zespołu w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi także obsługę prawną w zakresie upadłości i restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony procesowej w tym obszarze. Zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony praw majątkowych i niemajątkowych osób fizycznych i prawnych, w tym praw własności intelektualnej, a także praw korporacyjnych

02 Doświadczenie

W swojej dotychczasowej karierze nabył doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej klientom indywidualnym, pracował także w sądownictwie, w tym jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Brał udział w formułowaniu zagadnień prawnych kierowanych do Sądu Najwyższego, które dotyczyły istotnej problematyki z dziedziny prawa procesowego cywilnego, egzekucji sądowej, przekształceń spółek prawa handlowego i sporów o majątek osoby prawnej pozostały po ustaniu jej bytu prawnego. Prowadził wykłady w ramach spotkań Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego, a także, działając pro bono, lekcje prawa w liceach ogólnokształcących.

Prowadził z powodzeniem liczne procesy o ochronę umów najmu przed sądami powszechnymi i w ramach arbitrażu gospodarczego. Występował przed Sądem Najwyższym w sprawach związanych z wykonaniem układu w postępowaniu upadłościowym. Ma doświadczenie w obsłudze umów najmu w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży handlowej.

03 Wykształcenie

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie których odbył roczne stypendium na Université Pierre Mendès France (Grenoble). Następnie ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Brał udział w licznych szkoleniach organizowanych przez KSSiP z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także uczestniczył w konferencjach z zakresu prawa własności intelektualnej. Jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, występował także jako prelegent na konferencjach kierowanych do prawników i przedsiębiorców.

04 Publikacje

  • P. Filipiak, N. Frygier, R. Kowalczyk, Ł. Pilarczyk, P. Turski, M. Woźniak, Metodyka pracy pełnomocnika procesowego w postępowaniach ze skargi pauliańskiej ze wzorami pism, Warszawa 2023.
  • M. Woźniak, Naruszenie dóbr osobistych hałasem, PS 2015, nr 6, s. 33-41.
  • P. Filipiak, M. Woźniak, Postępowanie o przekazanie składników majątku do masy upadłościowej i sanacyjnej na skutek czynności fraudacyjnych po 1 grudnia 2021 r., Dor.Restr. 2022, nr 3, s. 82-95.