Filipiak Babicz Legal
Powrót
Marcin Reszka
Radca prawny | Starszy prawnik

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych przy szczególnym uwzględnieniu realizacji inwestycji budowlanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

02 Doświadczenie

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestycji budowlanych,  oraz w prowadzeniu sądowych sporów cywilnych (gospodarczych), w tym w szczególności procesów odszkodowawczych. Powadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego i prawa ubezpieczeń gospodarczych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu oraz z zakresu  partnerstwa publiczno-prywatnego na Politechnice Poznańskiej.

03 Wykształcenie

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego” oraz „Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne” na Politechnice Poznańskiej.