Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Marcin Wydra
Adwokat | Starszy prawnik | Menedżer Zespołu w Dziale Prawa Gospodarczego
Powrót
Marcin Wydra
Adwokat | Starszy prawnik | Menedżer Zespołu w Dziale Prawa Gospodarczego

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, prawie umów, prawie nieruchomości oraz prawie cywilnym.

02 Doświadczenie

W ramach dotychczasowej praktyki kompleksowo obsługiwał szereg firm z sektora produkcyjnego oraz nieruchomościowego. 

Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, w tym w szczególności prawie cywilnym, prawie umów handlowych, prawie spółek oraz nieruchomości. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i mediacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz firmami doradczymi w Warszawie, gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. W ramach doświadczeń zawodowych współpracował z największymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi i firmami audytorskimi, reprezentując interesy swoich klientów. 

03 Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach programu wymiany studentów ERASMUS, przez rok studiował na Uniwersytecie w Akureyri (Islandia), na wydziale Prawa i Nauk Społecznych. Absolwent VII edycji Podyplomowych Studiów Akademia Energetyki, organizowanych przez Szkołę Główną Handlową 

04 Projekty

  • doradztwo prawne w zakresie transakcji nabywania oraz zbywania nieruchomości gruntowych i lokalowych; 
  • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, związanych z bieżącą działalnością obsługiwanych przedsiębiorstw, dotyczących wykonania i sprzedaży specjalistycznych maszyn produkcyjnych, umów dzierżawy i najmu, umów ramowych z jednym z największych sprzedawców mebli na świecie, umów na dostawy i montażu systemów parkingowych; 
  • doradztwo prawne w ramach projektu budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych w wysokosprawnej kogeneracji; 
  • sprawowanie nadzoru nad spółkami zależnymi jednej z agencji wykonawczych Skarbu Państwa, zapewniając kompleksowe wsparcie prawne i korporacyjne, a także doradztwo bieżące dla wewnętrznych działów merytorycznych.