Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Marta Hermanowicz
Adwokat | Starszy prawnik | Zastępca Szefa Działu Prawa Karnego
Powrót
Marta Hermanowicz
Adwokat | Starszy prawnik | Zastępca Szefa Działu Prawa Karnego

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal zajmuje stanowisko Starszego Prawnika i pełni funkcję Menedżera Działu Prawa Karnego. Specjalistka w zakresie przestępstw gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw środowiskowych oraz przestępstw dotacyjnych.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwała m.in. szereg firm np. z sektora doradztwa rolniczego, które korzystały z dofinansowań ze środków publicznych.

W ramach spraw związanych z szeroko pojętą przestępczością gospodarczą przygotowywała opinie prawne, a także prowadziła procesy karne i opracowywała długofalowe strategie procesowe.

03 Osiągniecia

Aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach z zakresu prawa i postępowania karnego. Występowała też na konferencjach oraz prowadziła szkolenia dedykowane głównie branży odpadowej oraz przedsiębiorcom produkcyjnym z zakresu odpowiedzialności karnej związanej z ochroną środowiska. Autorka wielu publikacji i artykułów na tematy związane z przestępczością gospodarczą.

W trakcie studiów pełniła obowiązki Prezesa Koła Nauk Penalnych „Iure et Facto” działającego przy Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Koordynowała organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ku kontradyktoryjności. Proces karny w świetle projektowanych zmian”, która odbyła się w Poznaniu w dniach 22-23 kwietnia 2013 roku.

04 Wykształcenie

Studiowała Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii pracuje od 2012 roku.