Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Marta Łużyńska
Radca prawny | Doradca restrukturyzacyjny | Starszy Prawnik | Zastępca Szefa Działu Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót
Marta Łużyńska
Radca prawny | Doradca restrukturyzacyjny | Starszy Prawnik | Zastępca Szefa Działu Restrukturyzacji i Upadłości

01 Specjalizacje

Specjalistka w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. W zakresie prawa upadłościowego szczególną uwagę przykuwa kwestiom upadłości konsumenckiej. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz pozasądowych organów postępowania, wierzycieli oraz dłużników w ramach postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

02 Doświadczenie

W zakresie spraw związanych z bieżącym doradztwem upadłościowym konsumentów oraz przedsiębiorców przygotowywała wnioski o ogłoszenie upadłości, projekty planów spłaty, sprzeciwy do listy wierzytelności oraz zarzuty przeciwko odrębnym planom podziału sum uzyskanych ze sprzedaży obciążonych składników majątkowych.

W ramach obsługi postępowań restrukturyzacyjnych przygotowywała i opiniowała propozycje układowe, testy prywatnego wierzyciela oraz inne dokumenty niezbędne w procedurze głosowania nad układem. Reprezentowała wierzycieli, dłużników oraz zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych, w szczególności na etapie zatwierdzania układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Brała czynny udział w zgromadzeniach wierzycieli oraz radach wierzycieli.

Dla wierzycieli przygotowywała informacje prawne o wpływie otwartych postępowań restrukturyzacyjnych dłużników na zabezpieczenia wierzytelności, a także analizowała potencjalny poziom zaspokojenia wierzytelności w toku postępowania restrukturyzacyjnego na potrzeby procesu sprzedaży wierzytelności.

W ramach swojej praktyki obsługiwała szereg firm z sektora bankowego, usługowego, przemysłowego i rolniczego, a także branży nieruchomościowej, spożywczej i fitness.

Od marca 2022 r. pełni funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych konsumentów oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości przedsiębiorców.

03 Projekty

Wsparcie prawne wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych dłużników. Wsparcie obejmowało:

 • przygotowanie analizy potencjalnego poziomu zaspokojenia,
 • przygotowanie skuteczności dokonanych zabezpieczeń krzyżowych
 • przygotowanie informacji o wysokości wierzytelności,
 • weryfikację spisów wierzytelności, planu restrukturyzacyjnego, sprawozdań z czynności i sprawozdań rachunkowych zarządcy
 • uczestnictwo w posiedzeniach rady wierzycieli
 • przygotowanie zarzutów do uchwały rady wierzycieli
 • przygotowanie analizy propozycji układowych oraz rekomendację co do sposobu głosowania nad układem
 • przygotowywanie zażaleń na postanowienia sędziego-komisarza

Obsługa prawna zarządcy w postępowaniu sanacyjnym grupy spółek.

Wsparcie prawne zarządcy polegało na przygotowaniu spisu wierzytelności, spisu inwentarza, wniosków o wyrażenie zgody przez sędziego-komisarza na sprzedaż majątku dłużnika, przygotowywanie sprawozdań zarządcy, analizowanie dokonanych potrąceń i planowanych czynności dłużników w ramach czynności zwykłego zarządu. Obsługa prawna obejmowała również przygotowanie dokumentów związanych z głosowaniem nad układem.

04 Publikacje

 • Zmiany obowiązków sprawozdawczych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, LEX/el. 2022, komentarz praktyczny
 • Obowiązki sprawozdawcze w postępowaniu restrukturyzacyjnym (współautor), Finanse i Controling 82/2022
 • Skutki uzyskania niewymaganej większości głosów w głosowaniu nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Serwis orestrukturyzacji.pl , luty 2023 r.
 • Spóźnione zgłoszenie wierzytelności, Serwis orestrukturyzacji.pl, grudzień 2021
 • Rola rady wierzycieli w postępowaniu restukturyzacyjnym – korzyści dla wierzycieli, Serwis orestrukturyzacji.pl, sierpień 2021

05 Pasje

W wolnych chwilach aktywnie spędza czas. Do ulubionych aktywności należą fitness praktykowany w zaciszu domowym, a także eksplorowanie miast i lasów podczas rowerowych przejażdżek i spacerów.

Natomiast podczas pasywnego odpoczynku czyta powieści obyczajowe, a także szuka codziennych inspiracji w czasopismach kobiecych takich jak „Wysokie Obcasy Extra” czy „Forbes Women”.

06 Wykształcenie

Studiowała Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii pracuje od sierpnia 2015 r. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W marcu 2022 r. uzyskała wpis na listę doradców restrukturyzacyjnych, uzyskując licencję o numerze 1723.