Filipiak Babicz Legal
Powrót
Marta Romańska
Radca prawny | Starszy prawnik

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal jest radcą prawnym w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości.

Specjalistka w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego posiadająca doświadczenie w zakresie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorcy i doborze odpowiedniego postępowania insolwencyjnego do jego potrzeb, w szczególności pod kątem ewentualnej odpowiedzialności za powstałe zobowiązania. Wspiera dłużnika, jak i wierzycieli w trakcie negocjacji dotyczących spłaty zadłużenia. Dokonuje oszacowań w zakresie prawdopodobnego zaspokojenia wierzyciela w toku postępowania restrukturyzacyjnego czy upadłościowego, oraz reprezentuje wierzycieli jako członków rady wierzycieli. Ponadto sporządza opinie prawne dotyczące niewypłacalności podmiotu gospodarczego, terminu wykonania obowiązków związanych z powstaniem niewypłacalności oraz skutków ich niewykonania.

02 Doświadczenie

Posiada doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno z perspektywy sądu, jak i pełnomocnika organu postępowania, dłużnika czy wierzyciela.
Przez 6 lat pracowała jako asystent sędziego, w wydziale gospodarczym do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w jednym z największych sądów w Polsce.

W ramach swojej praktyki obsługiwała firmy z sektora: finansowego, usługowego, przemysłowego i rolniczego.

03 Wykształcenie

Studiowała Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.
Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W kancelarii pracuje od grudnia 2017 r.

04 Projekty

Doradztwo dla przedsiębiorcy z branży OZE w negocjacjach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki i doprowadzenie do wypracowania propozycji układowych oraz zawarcia układu.

Doradztwo dla przedsiębiorcy z branży OZE w celu ustalenia warunków spłaty dla banku, a także rozliczenia ze wspólnikiem podmiotu powiązanego, zwieńczone zawarciem układu.

Doradztwo w transakcji sprzedaży linii produkcyjnych w toku postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy zajmującego się projektowaniem i produkcją pojemników z tworzyw sztucznych i negocjacje z wierzycielem finansującym w zakresie rozliczenia przysługującej wierzytelności.

Wsparcie organu postępowania w przeprowadzeniu głosowania nad układem trzech podmiotów powiązanych z branży retail, gdzie łączna ilość wierzycieli wyniosła ponad 2000 podmiotów.

Doradztwo na rzecz banków spółdzielczych w zakresie możliwych działań w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych dotyczących odzysku z ruchomości i nieruchomości, na których zostały ustanowione zabezpieczenia.

05 Publikacje

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu na nowych zasadach, LEX/el. 2022  – komentarz praktyczny;
  • Głosowanie nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli – wybrane zagadnienia praktyczne, Dor.Restr. 2022/1/66-74  – artykuł;
  • Restrukturyzacja to nie upadłość – wykorzystaj szansę, Finanse + Controlling nr 79/2022- artykuł;
  • Poland: How to treat the wave of bankruptcy petitions, Eurofenix · 1 cze 2020
  • Consumer Insolvencies in Poland AD 2020Consumer Insolvencies in Poland AD 2020, INSOL Europe · 1 lis 2019

06 Osiągnięcia

Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zakończenie go zawarciem układu z wierzycielami dla przedsiębiorcy zajmującego się:

  • pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł energii,
  • sprzedażą energii elektrycznej.
  • projektowaniem i produkcją konstrukcji stalowych,
  • projektowaniem i produkcją pojemników z tworzyw sztucznych,
  • prowadzeniem działalności rolniczej.