Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Mateusz Brodnicki
Radca prawny | Wspólnik | Partner zarządzający | Szef Działu Prawa Gospodarczego
Powrót
Mateusz Brodnicki
Radca prawny | Wspólnik | Partner zarządzający | Szef Działu Prawa Gospodarczego

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności prawie spółek z uwzględnieniem rozwiązań reorganizacyjnych i związanych z planowaniem podatkowym. 

02 Doświadczenie

W swojej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, prowadzi projekty reorganizacyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w transakcjach związanych z fuzjami i przejęciami spółek prawa handlowego, ich przekształceniami oraz z procesami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty gospodarcze – reprezentując zarówno zbywców, jak i nabywców aktywów, w tym nieruchomości. Zarządzał także projektami związanymi z zmianami organizacyjnymi grup kapitałowych oraz planowaniem podatkowym w tych grupach, w tym z uwzględnieniem podmiotów zagranicznych oraz struktur opartych o fundusze inwestycyjne. 

Mentor na wielu imprezach organizowanych przez fundusze inwestycyjne venture capital oraz inkubatory przedsiębiorczości dla start-up’ów, na których pomagał młodym przedsiębiorcom ubrać w ramy prawne planowane przez nich przedsięwzięcia. 

03 Osiągnięcia

  • brał udział w tworzeniu oraz likwidacji struktur kapitałowych w oparciu o podmioty krajowe i zagraniczne oraz fundusze inwestycyjne zamknięte, 
  • prowadził transakcje zbycia i nabycia spółek kapitałowych, w tym z branży IT, 
  • zarządzał projektami dostosowującymi struktury grup kapitałowych do zmieniających się przepisów prawa handlowego oraz podatkowego, 
  • doradzał przy emisji oraz zabezpieczeniach obligacji korporacyjnych  
  • realizował projekty reorganizacyjne spółek prawa handlowego, 
  • brał udział w transakcjach zbycia i nabycia aktywów znacznej wartości, w tym nieruchomości. 

04 Wykształcenie

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji.