Filipiak Babicz Legal
Powrót
Mateusz Dominiczak
Aplikant radcowski

01 Specjalizacje

Mateusz Dominiczak w kancelarii Filipiak Babicz Legal jest członkiem Działu Ochrony Wizerunku i IP

 

W trakcie studiów brał aktywny udział w życiu akademickim. Angażował się w wiele konkursów, projektów naukowych i społecznych. Uzyskał między innymi tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Własności Intelektualnej „IP Challenge” organizowanego przez Koło Naukowe „IP” Uniwersytetu Warszawskiego oraz konkursu „Nowe technologie na start!…” współorganizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe BPK LegalNet Uniwersytetu Wrocławskiego oraz tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie z Prawa Nowych Technologii “iTelect” współorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelarię DLA Piper. Przez kilka lat pełnił funkcję członka zarządu Naukowego Koła Cywilistów Uniwersytetu Wrocławskiego m.in. był jego prezesem. Ukończył wiele kursów i warsztatów, w tym cykl warsztatów z prawa gier komputerowych “Game Academy” współorganizowanego przez CD PROJEKT RED S.A. oraz kancelarię Baker McKenzie a także cyklu warsztatów z prawa mediów i rozrywki “Entertainment Law Academy” organizowanego przez Kancelarię Hasik Rheims i Partnerzy. Ukończył również cykl warsztatów z mediacji organizowany w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.  Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskiego, prawie nowych technologii oraz prawie gospodarczym w tym prawie umów gospodarczych. Przygotowuje i opiniuje umowy, w tym te obejmujące problematykę IP. Prowadzi audyty prawne oraz bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, a także spory z zakresu własności intelektualnej (IP), ochrony wizerunku i dóbr osobistych a także spory gospodarcze.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwał szereg firm z między innymi z sektora: IT, medycznego finansowego, mediów i rozrywki, handlu i przemysłu przetwórczego.

Doświadczenie naukowe zdobywał w poznańskich i wrocławskich kancelariach adwokacko-radcowskich oraz kancelarii notarialnej.

03 Wykształcenie

Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i obronił pracę magisterską łączącą problematykę prawa autorskiego i prawa spółek handlowych. Od stycznia 2023 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, gdzie odbywa aplikację radcowską. W kancelarii pracuje od grudnia 2022 roku.