Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Mateusz Kamiński
Doradca podatkowy | Partner | Szef Filipiak Babicz Tax
Powrót
Mateusz Kamiński
Doradca podatkowy | Partner | Szef Filipiak Babicz Tax

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w obsłudze rodzimych i zagranicznych podmiotów gospodarczych na rynku polskim przede wszystkim w zakresie podatków dochodowych. Obsługuje przede wszystkim polskie firmy rodzinne, szczególnie w obszarach gospodarki: TSL, deweloperskiej, produkcyjnej oraz prywatnej opieki zdrowotnej.

Skupia się w głównej mierze na dwóch obszarach doradztwa:

  • Tworzeniu efektywnych podatkowo struktur prawnych prowadzenia biznesu – wykorzystując różne rodzaje podmiotów prawnych, w  tym holdingowych i celowych oraz dostępne czynności reorganizacyjne, relacje podmiotów powiązanych oraz możliwości skorzystania z ulg oraz zwolnień podatkowych.
  • Przeprowadzeniu od strony podatkowej transakcji rynkowych, w tym sprzedaży/zakupu udziałów, spółek, przedsiębiorstw, czy aktywów – poprzez przeprowadzenia stosownych badań (DD) podatkowych, przygotowanie schematu przeprowadzenia transakcji i modelu rozliczeń oraz nadzór nad ich wykonaniem.

02 Doświadczenie

Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie usług doradztwa podatkowego. W tym czasie budował koncepcje, zarządzał wdrożeniem i brał udział w ponad 300 projektach podatkowych, w zakresie m.in.:

  • Tworzenia tarcz podatkowych na wartości rynkowej aktywów, w szczególności znaków towarowych, know-how oraz nieruchomości;
  • Tworzenia holdingowych lub celowych podmiotów zagranicznych dla indywidualnych inwestorów lub w ramach grup kapitałowych;
  • Tworzenia polskich i międzynarodowych, wielopoziomowych struktur holdingowych;
  • Tworzenia prywatnych struktur inwestycyjnych z wykorzystaniem polskich i zagranicznych, regulowanych funduszy inwestycyjnych;
  • Tworzenia optymalnych podatkowo rozliczeń osób fizycznych, w tym właścicieli firm, menadżerów wyższego szczebla oraz inwestorów indywidulanych;
  • Korzystania z polskich ulg podatkowych, w szczególności ulgi badawczo-rozwojowej oraz rozliczeń dochodowych w modelu IP BOX;
  • Korzystania z modelu rozliczeń tzw. ryczałtu od dochodów spółek („estoński” CIT);
  • Tworzenia Polskich Fundacji Rodzinnych na rzecz fundatorów indywidualnych oraz właścicieli firm rodzinnych.

Brał udział jako pełnomocnik podatników w licznych postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych, zarówno w związku z prowadzonymi kontrolami podatkowymi, jak i w procedurach uzyskiwania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

03 Wykształcenie

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Licencjonowany doradca podatkowy, nr wpisu 11938.