Filipiak Babicz Legal
Powrót
Michał Babicz
Adwokat | Wspólnik | Szef Działu Postępowań Spornych

01 Specjalizacje

Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości. 

Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających – występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi).  

02 Doświadczenie

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestępczością zorganizowaną oraz przestępczością tzw. białych kołnierzyków. Występował w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, przestępstw managerskich, przestępstw rynków finansowych, przestępstw dotacyjnych, korupcyjnych i farmaceutycznych. 

Nadzorował i prowadził audyty compliance dotyczące kompleksowej oceny zgodności działalności korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorstw w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, praniu brudnych pieniędzy oraz cyberprzestępczości. 

Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca.  

03 Osiągnięcia

  • Jest członkiem Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.  
  • Laureat konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – zawody zaufania publicznego” w kategorii adwokat w województwie wielkopolskim. 
  • Występował w roli eksperta współtworząc opinie prawne dla Związku Banków Polskich. 
  • Prowadzący, a także mówca podczas licznych szkoleń i konferencji: TEDx, Huge Thing, StartUp Sprint, LegalMarketDay, Konferencje Rzeczposloitej i Pulsu Biznesu. 

Rankingi i nagrody: 

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej  2022  Michał Babicz został wybrany rekomendowanym prawnikiem w kategorii „prawo karne w biznesie”, a kierowana przez niego praktyka prawa karnego gospodarczego otrzymała rekomendację. 
2021  Kierowana przez Michała Babicza praktyka prawa karnego w biznesie otrzymała rekomendację. 
2019  Michał Babicz został wybrany liderem w kategorii „prawo karne w biznesie”, a kierowana przez niego praktyka prawa karnego gospodarczego otrzymała rekomendację. 
Ranking Forbes “Najlepsze Kancelarie Polska”  2023  Kierowana przez Michała Babicza praktyka prawa karnego w biznesie otrzymała rekomendację. 
2022 

 

Kierowana przez Michała Babicza praktyka prawa karnego w biznesie otrzymała rekomendację. 

04 Wykształcenie

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.