Filipiak Babicz Legal
Powrót
Michał Janczarek
Tax Consultant | Aplikant radcowski

01 Specjalizacje

W Kancelarii Filipiak Babicz Tax pełni funkcję konsultanta podatkowego odpowiedzialnego za merytoryczną pracę nad projektami oraz kontakt z klientem i organami podatkowymi.

Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego oraz prowadzenia postępowań podatkowych.

W ramach bieżącej działalności zajmuje się również tematyką compliance’u podatkowego w zakresie opiniowania zdarzeń gospodarczych pod kątem podatkowym oraz planowania działań mających na celu ograniczania ryzyka podatkowego.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki świadczy usługi doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z branży finansowej, nieruchomościowej, TSL, produkcyjnej oraz e-commerce.

Uczestniczy w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych w związku z prowadzonymi kontrolami podatkowymi jak również z zakresu uzyskiwania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

Na co dzień doradza również w zakresie optymalnych rozwiązań reorganizacyjnych przygotowując w tym zakresie opinie podatkowe dotyczące możliwości i opłacalności zastosowania działań reorganizacyjnych z wykorzystaniem ryczałtu od dochodów spółek („estoński CIT”) oraz tworzenia fundacji rodzinnych.

Współautor artykułów z zakresu prawa podatkowego dotyczących działań reorganizacyjnych oraz planowania podatkowego publikowanych m.in. na łamach Rzeczpospolitej oraz Transport Manager Magazine.

03 Projekty

  • Opracowanie i wdrożenie projektów reorganizacyjnych w tym połączeń, podziałów, aportów oraz wydzielania zorganizowanych części przedsiębiorstw;
  • Opracowanie i wdrożenie struktury biznesowej z wykorzystaniem fundacji rodzinnej dla klientów z branży nieruchomościowej, produkcyjnej oraz TSL;
  • Zabezpieczanie pozycji podatkowej klientów poprzez uzyskiwanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego związanych m.in. z podejmowanymi działaniami reorganizacyjnymi;
  • Realizacja projektów dotyczących transakcji nieruchomościowych – zarówno w formie sprzedaży udziałów w spółkach nieruchomościowych jak i samych nieruchomości;
  • Udział w projektach dotyczących podatku u źródła, w tym w zakresie audytu transakcji podlegających opodatkowaniu, weryfikacji dokumentów w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania, przeglądów w celu ustalenia prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej przez odbiorcę należności;
  • Prowadzenie postępowań dotyczących stwierdzenia nadpłaty dla podmiotów z branży sektora finansowego w tym funduszy inwestycyjnych oraz w sprawach o wydanie opinii o stosowaniu preferencji;
  • Przeprowadzanie przeglądów podatkowych (w tym przeglądów typu due diligence) spółek z sektora medycznego.