Filipiak Babicz Legal
Powrót
Miłosz Prądzyński
Senior Tax Consultant | Doradca podatkowy

01 Specjalizacje

Jest specjalistą w zakresie CIT, a dokładnie obszaru cen transferowych, czyli transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

Tym samym, skupia się przede wszystkim na: 

 • Audycie transakcji wewnątrzgrupowych pod kątem ich rynkowości i obowiązków dokumentacyjnych, jakie ciążą na poszczególnych podmiotach. 
 • Wsparciu Klienta w strukturyzacji transakcji i ustaleniu wynagrodzenia na poziomie rynkowym, jak również zabezpieczeniu transakcji pod kątem ewentualnej dyskusji z organami podatkowymi. 
 • Przygotowaniu niezbędnej dokumentacji cen transferowych obejmującej dokumentację lokalną, analizy porównawcze / zgodności oraz dokumentację grupową oraz prawidłowym raportowaniu TPR. 

Wspiera przedsiębiorców również w zakresie szeroko rozumianego compliance’u podatkowego, czyli:  

 • wdrażania procedur podatkowych,  
 • opiniowania określonych zdarzeń gospodarczych pod kątem podatkowym oraz  
 • ograniczania ryzyka podatkowego w ramach biznesu przedsiębiorcy. 

02 Doświadczenie

Posiada 6-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego. 

W ramach swojej praktyki miał okazję między innymi:  

 • Wspierać przedsiębiorstwa z branży spożywczej, agencji pracy tymczasowej oraz AGD pod kątem przygotowania dokumentacji cen transferowych, która potwierdzała rynkowość zawartych transakcji i pozwoliła Klientom wypełnić ustawowe obowiązki; 
 • Brać udział w postępowaniach / kontrolach podatkowych z zakresu cen transferowych; 
 • Uczestniczyć w projektach reorganizacyjnych, które pozwalały Klientom doprowadzić ich biznes do efektywnej prawnie oraz podatkowo struktury; 
 • Prowadzić due dilligence podatkowe podmiotów, które były przedmiotem zbycia, w tym w ramach transakcji realizowanej na rynku nieruchomości za kwotę przekraczającą 2 mld PLN. 
 • Wdrażać procedury raportowania schematów podatkowych, w tym u jednego z wiodących podmiotów branży paliwowej.

03 Wykształcenie

W 2020 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunku finanse i rachunkowość. Licencjonowany doradca podatkowy – nr wpisu 14296.