Filipiak Babicz Legal
Powrót

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal pełni funkcję radcy prawnego w dziale prawa karnego gospodarczego. 

Specjalistka w zakresie prawa karnego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw popełnianych w związku z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi, a także na szkodę wierzycieli. Specjalistka w zakresie postępowań karnych dotyczących błędów medycznych. 

02 Doświadczenie

Od początku aplikacji skupia się na aktywnym reprezentowaniu Klientów w postępowaniach karnych gospodarczych.  

W swojej praktyce reprezentuje zarówno osoby fizyczne – występujące w postępowaniach jako oskarżeni lub pokrzywdzeni przestępstwem jak i przedsiębiorstwa oraz ich menedżerów.  

Ma bogate doświadczenie w reprezentacji organów pozasądowych (zarządcy, syndycy) oraz uczestników (wierzyciele, dłużnicy) postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w postępowaniach karnych. 

Reprezentuje również strony w sprawach karnych dotyczących błędów medycznych.

03 Wykształcenie

Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z restrukturyzacji i upadłości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

04 Projekty

Przykład: 

Reprezentacja pozasądowego organu postępowania upadłościowego w sprawie o przestępstwo przekroczenia uprawnień, w którym wartość szkody wyceniono na kilkadziesiąt milionów złotych. 

Reprezentacja menedżera restrukturyzowanego podmiotu w sprawie o przestępstwa na szkodę wierzycieli. 

Reprezentacja menadżera dużego podmiotu z branży spożywczej w sprawie o przestępstwo oszustwa dotacyjnego. 

Reprezentacja praw pokrzywdzonych w postępowaniach dotyczących bezpośredniego narażenia pacjenta na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez podmioty świadczące usługi medyczne.