Filipiak Babicz Legal
Powrót
Natalia Korotczuk
Aplikant radcowski

01 Specjalizacje

Natalia Korotczuk w kancelarii Filipiak Babicz Legal pracuje w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości. Zajmuje się prowadzeniem i nadzorowaniem przebiegu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu postępowań upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Specjalizuje się w upadłościach konsumenckich.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwała spółki handlowe w sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością, a także pracowała na stanowisku opiekuna upadłości, w postępowaniach upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Doświadczenie naukowe zdobywała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji.

03 Wykształcenie

Ukończyła studia licencjackie na kierunku prawno-ekonomicznym oraz magisterium na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W kancelarii pracuje od października 2023 roku. Od 2024 roku rozpoczęła aplikację radcowską.

04 Publikacje

  • praca dyplomowa (licencjat), pod tytułem: „Zbiorowe interesy konsumentów jako przedmiot ochrony prawnej. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów”, napisana pod kierunkiem dr Aleksandra Raczyńskiego.
  • praca dyplomowa (magister), pod tytułem: „Wystąpienie przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a ustanie jej bytu prawnego”, napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. dr h.c. Leopolda Moskwy