Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Natalia Panuś-Domiter
Radca prawny | Tłumacz przysięgły j. angielskiego | Starszy prawnik
Powrót
Natalia Panuś-Domiter
Radca prawny | Tłumacz przysięgły j. angielskiego | Starszy prawnik

01 Specjalizacje

Natalia Panuś-Domiter w kancelarii Filipiak Babicz Legal pełni funkcję starszego prawnika. Specjalistka w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa korporacyjnego. Z powodzeniem prowadzi zespołem w transakcjach M&A. Wspiera podmioty rynku, w szczególności międzynarodowe grupy kapitałowe, zapewniając im bieżącą obsługę w biznesie. Doradza i prowadzi negocjacje w zakresie realizacji umów w obrocie gospodarczym. Zarządza projektami dostosowującymi struktury grup kapitałowych do zmieniających się przepisów prawa, jak również w celu zapewnienia bezpiecznych rozwiązań adresujących potrzeby Klientów.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwała szereg firm z sektora budowlanego, medycznego, spożywczego, IT, logistycznego i transportowego, a także e-commerce.

Doświadczenie w zakresie prawa zdobywała w kilku poznańskich kancelariach. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym w szczególności sporządzanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym oraz doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej, obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, uczestnictwo w projektach dotyczących badania stanu prawnego spółek, a także reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Uczestniczka programu LAWYERLEX organizowanego przez European Lawyers Foundation, który daje możliwość poznania systemów prawnych państw członkowskich UE, stworzenia lub utrwalenia zdolności do tworzenia sieci transgranicznych oraz poprawy umiejętności i kompetencji prawnych i językowych.

Uczestniczka projektu OneNDA w ramach Fundacji LegalTech Polska, w wyniku którego powstała polska wersja umowy oneNDA – ustandaryzowanego wzoru umowy o zachowaniu poufności, a który stosowany może być w każdej branży.

Uczestniczka seminarium TRADATA2 organizowanego przez European Lawyers Foundation przy współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych i Consejo General de la Abogacía Española, którego głównym tematem jest szkolenie prawników, dotyczące instrumentów UE w zakresie ochrony dóbr osobistych.

03 Projekty

 • Kompleksowe wsparcie klienta w transakcji mającej na celu wejście inwestora finansowego – funduszu private equity, w tym m.in. budowa holdingowej struktury polsko-holenderskiej, zakup spółki holenderskiej w charakterze inwestora branżowego, wymiana udziałów, umorzenia udziałów, zmiana modelu finansowania grupy wraz z dokumentacją zabezpieczeń, wsparcie w przygotowaniu i negocjacji dokumentacji transakcyjnej i zabezpieczeń umownych.
  Wartość transakcji: ok. 450 mln PLN.
 • Doradztwo prawne przy transakcji nabycia udziałów w spółkach z grupy Kotlin, w tym przeprowadzenie audytu prawnego.
  Wartość transakcji ok. 200 mln PLN.
 • Wsparcie w transakcji mającej na celu wejście inwestora finansowego – funduszu private equity oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz dokumentacji zabezpieczeń. Doradztwo kancelarii obejmowało także wdrożenie szeregu usług na platformie handlowej o zasięgu międzynarodowym, założenie polskiej spółki oraz wsparcie w procesie zakładania spółek córek w innych państwach Unii Europejskiej, a następnie opracowanie modelu współpracy w grupie w zakresie przetwarzania danych osobowych w oparciu o umowy współadministracjii powierzenia przetwarzania danych.
 • Kompleksowe wsparcie klienta w transakcji mającej na celu sprzedaż spółki-córki do branżowego inwestora z sektora medycznego, w tym m.in. połączenie portfelowych spółek-sióstr, audyt wewnętrzny, udział w zewnętrznych audytach prawnych na etapie konkursu ofert potencjalnych kupujących oraz due diligence wybranego inwestora docelowego. Doradztwo kancelarii obejmowało także przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, a także na etapie potransakcyjnym obsługę rozliczeń holdingowej spółki sprzedającej ze wspólnikami.
  Wartość transakcji: ok. 44 mln PLN.
 • Doradztwo prawne w założeniu i obsłudze ASI (fundusz CVC) w ramach programu BRIdge VC tj. z udziałem podmiotów publicznych i quasi-publicznych (PFR, NCBiR oraz PGE Ventures). Rolą kancelarii było także doradztwo na rzecz funduszu CVC przy inwestycjach w spółki portfelowe oraz kompleksowa obsługa prawna transakcji – od wsparcia negocjacji listów intencyjnych, przez due diligence prawne, negocjacje umowy inwestycyjnej, a także wsparcie procesu uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych funduszu.
  Docelowa kapitalizacja: 100 mln PLN.

04 Publikacje

Autorka m. in. następujących publikacji:

05 Wykształcenia

Studiowała Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii pracuje od 2018 roku.

Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Absolwentka filologii angielskiej; część studiów odbyła w ramach programu Sokrates Erasmus na Northumbria University (Wielka Brytania). W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie z zakresu tłumaczeń konferencyjnych. Tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, pod numerem TP/104/17.

Obecnie słuchacz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Zarządzania ludźmi w firmie.