Filipiak Babicz Legal
Powrót
Natalia Pydyńska
Aplikant radcowski

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal wspiera Dział Prawa Cywilnego w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości na styku prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.

Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzeni.

Posiada także doświadczenie w cywilnoprawnych aspektach procesu inwestycyjno-budowlanego.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwała szereg firm z branży inwestycyjno-budowlanej. 

W ramach swojej praktyki doradza w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym (postępowania dotyczące np. decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości itp.) 

Opiniuje umowy cywilnoprawne w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz doradza w sporach sądowych (np. z umów najmu, sprzedaży, o roboty budowlane). Doradza w transakcjach sprzedaży nieruchomości. 

Przeprowadza audyty nieruchomości planowanych do sprzedaży lub nabycia.

03 Wykształcenie

Ukończyła Prawo oraz Administrację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

04 Projekty

  • Doradztwo w postępowaniu w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę – bieżące doradztwo na etapie postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego;
  • Przygotowanie kompleksowego raportu o stanie prawnym nieruchomości planowanej do nabycia przez warszawskiego dewelopera;
  • Doradztwo w procesach transakcji sprzedaży nieruchomości w celach realizacji inwestycji deweloperskiej, jak również nabycia w celu inwestycyjnym i mieszkaniowym.