Filipiak Babicz Legal
Powrót
Oliwia Szatkowska
Asystent

01 Specjalizacje

Jej zainteresowania skupiają się głównie na prawie cywilnym, w szczególności na prawie własności intelektualnej. Pełni funkcję wiceprezeski Koła Naukowego IP, Tech & Data Protection WPiA UAM.

02 Osiągnięcia

  • Jest laureatką konkursu IP Challenge organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej “IP” WPiA UW.
  • Została wyróżniona Stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów.

03 Wykształcenie

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Asystentka w Dziale Prawa Gospodarczego.