Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Piotr Turski
Adwokat | Partner | Doradca podatkowy Makler | Certyf. Doradca ASO NewConnect
Powrót
Piotr Turski
Adwokat | Partner | Doradca podatkowy Makler | Certyf. Doradca ASO NewConnect

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów transakcyjnych o charakterze wierzytelnościowo – nieruchomościowym, w tym ich planowaniu – zarówno po stronie zbywców (instytucji finansowych) jak i nabywców, z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Doradza podmiotom rynku kapitałowego w procesach finansowania, z uwzględnieniem jego strukturyzowania i zabezpieczania oraz wszelkich zmian zachodzących w toku realizacji finansowanych przedsięwzięć.

Reprezentuje wierzycieli w ramach procesów restukturyzacyjnych, zwłaszcza przedsądowych a ponadto świadczy pomoc prawną w obszarze optymalizacji ich zaspokajania, zwłaszcza w ramach procesów o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (procesy pauliańskie).

Wspiera podmioty notowane na rynku giełdowym oraz inwestorów w zagadnieniach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem skutków związanych z kształtowaniem się cen instrumentów.

Jest redaktorem serwisu poświęconego tematyce wyłącznie skargi pauliańskiej (www. skargapaulianska.pl) opisującego złożone zagadnienia stosowania tej instytucji prawnej w praktyce.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwał/a szereg firm z rynku finansowego i kapitałowego (banki komercyjne oraz banki spółdzielcze, towarzystwa leasingowe, fundusze sekurytyzacyjne, spółki nieruchomościowe) oraz sektora niefinansowego (spółki produkcyjne, podmioty indywidualne).

 

03 Osiągnięcia

  • adwokat (od 2014 r.),
  • licencjonowany makler papierów wartościowych (licencja KNF w 2015 r.),
  • doradca podatkowy (wypis na listę w 2017 r.),
  • Certyfikowany Doradca ASO NewConnect (GPW, 2023 r.),
  • redaktor serwisu poświęconego wyłącznie tematyce skargi pauliańskiej – skargapaulianska.pl.
  • prelegent na licznych szkoleniach z zakresu bezskuteczności czynności prawnych.

04 Wykształcenie

Studiował Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Studium Prawa Niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts, 2007-2008)