Filipiak Babicz Legal
Powrót
Prof. dr hab. Robert Zawłocki
Adwokat | Ekspert zewnętrzny

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal jako ekspert zewnętrzny współpracuje z Działem Prawa Karnego, w szczególności w sprawach z zakresu white collar crimes.

Redaktor blogów www.bialekolnierzyki.pl oraz www.tymczasowyareszt.pl

Specjalista w zakresie prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa dyscyplinarnego.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki sporządzał opinie prawne dotyczące oceny prawnokarnej czynów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych sektorach – m.in. branża paliwowa, energetyczna, wydawnicza, technologii budowlanej.

W ramach spraw związanych z odpowiedzialnością członków zarządu (art. 296 k.k.) sporządzał opinie prawne dotyczące m.in. oceny prawnokarnej działania zarządu w związku z podpisywaniem nowej umowy, aneksu oraz konieczności udziału rady nadzorczej w podejmowanych czynnościach, podjęcia decyzji o udzieleniu kolejnej pożyczki, wypełnienia znamion tzw. „oszustwa sądowego” z art. 286 § 1 k.k., a także oceny ewentualnych prawnokarnych konsekwencji dokonania przelewów środków pieniężnych z rachunków bankowych danego podmiotu, objętych zastawem finansowym na rzecz wierzycieli Spółki, na inny rachunek bankowy, prowadzony dla tego samego podmiotu, ale nieobjęty takim zabezpieczeniem.

Doświadczenie naukowe zdobywał przede wszystkim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie od 2016 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego.

03 Projekty

Autor opinii i analiz prawnych:

 1. Opinii dotyczących odpowiedzialności członków zarządu (art. 296 k.k.) w związku z podpisywaniem nowej umowy, aneksu oraz konieczności udziału rady nadzorczej w podejmowanych czynnościach (prawo karne, opinia sporządzona dla branży paliwowej),
 2. Opinii dotyczących odpowiedzialności członków zarządu (art. 296 k.k.) w związku z podpisywaniem nowej umowy (prawo karne, opinia sporządzona dla branży energetycznej),
 3. Opinii Komisji Legislacyjnej NRA przygotowanej przez prof. dr hab. Roberta Zawłockiego dotyczącą nowej wersji projektu ust. o zm. ust. – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,
 4. Opinii Komisji Legislacyjnej NRA do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowana przez adw. prof. dr. hab. Jacka Giezka i adw. prof. Roberta Zawłockiego,
 5. Opinii Komisji Legislacyjnej NRA do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach przygotowana przez adw. prof. Roberta Zawłockiego
 6. Opinii dotyczących oceny ewentualnych prawnokarnych konsekwencji dokonania przelewów środków pieniężnych z rachunków bankowych danego podmiotu, objętych zastawem finansowym na rzecz wierzycieli Spółki, na inny rachunek bankowy, prowadzony dla tego samego podmiotu, ale nieobjęty takim zabezpieczeniem (prawo karne, opinia sporządzona dla podmiotu z branży wydawniczej),
 7. Opinii dotyczących wypełnienia znamion tzw. „oszustwa sądowego” z art. 286 § 1 k.k. na gruncie stanu faktycznego konkretnej sprawy (prawo karne, opinia sporządzona dla podmiotu z branży technologii budowlanej),
 8. Opinii prawnokarnych w przedmiocie oceny ewentualnej odpowiedzialności prawnokarnej członków zarządu w razie podjęcia decyzji o udzieleniu kolejnej pożyczki (prawo karne, opinia przygotowana dla podmiotu z branży energetycznej).

Wybór 5 najważniejszych publikacji naukowych:

 • „Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze”, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, objętość: 466 stron.
 • „Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki”; współautorstwo z dr D. Czurą-Kalinowską, Warszawa 2006, Wydawnictwo C.H. Beck, objętość: 235 stron.
 • „Przestępstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym”, Sopot 2007, Wydawnictwo Currenda, objętość: 406 stron.
 • „Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym”, Warszawa 2007, Wydawnictwo C.H. Beck, objętość: 433 strony.
 • „Prawo karne gospodarcze”, Warszawa 2007, C.H. Beck, objętość 474 stron.
 • „Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego”, Warszawa 2013, Wydawnictwo C. H. Beck, objętość 292 stron.

04 Wykształcenie

Studiował Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2016 roku zajmuje tam stanowisko profesora zwyczajnego.