Filipiak Babicz Legal
Powrót
Prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach
Adwokat | Ekspert zewnętrzny

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal jako ekspert zewnętrzny współpracuje z Działem Prawa Karnego, w szczególności w sprawach z zakresu white collar crimes oraz przestępstw karnoskarbowych.

Redaktorka bloga www.bialekolnierzyki.pl oraz ekspertka / autorka na blogu www.tymczasowyareszt.pl

Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym, karnym gospodarczym oraz w prawie rodzinnym i spadkowym.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki reprezentowała klientów w sprawach karnych, karnych gospodarczych i karnoskarbowych, a także w sprawach rodzinnych i spadkowych. Sporządzała także opinie karnoprawne.

Doświadczenie naukowe zdobywała w różnych ośrodkach naukowych. W czasie studiów korzystała ze stypendium na Uniwersytecie w Mannheim w Niemczech. Odbyła aplikację w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz asystenturę na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie profesor w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z zakresu prawa karnego i procedury karnej.

03 Projekty

Autorka opinii i analiz prawnych:

    1. Wpływ otwarcia postępowania sanacyjnego na zabezpieczenie dokonane przez prokuratora w toku postępowania przygotowawczego, którego podstawę prawną stanowi art. 291 §2a k.p.k. w zw. z art. 91a §1 k.p.k. (we współautorstwie z F. Zedlerem)

Wybór 5 najważniejszych publikacji naukowych:

  • E. Hryniewicz-Lach, Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne instrumenty służące ich zabezpieczeniu, C.H. Beck, 1. Wydanie, Warszawa 2017, s. 1-391 (https://www.ksiegarnia.beck.pl/)
  • E. Hryniewicz-Lach, Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP, C.H. Beck, 1. Wydanie, Warszawa 2015, s. 1-455 (https://www.ksiegarnia.beck.pl/)
  • E. Hryniewicz-Lach, Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, 1. Wydanie, Warszawa 2012, C.H. Beck, s. 1-329 (https://www.ksiegarnia.beck.pl/)
  • współautorstwo tomu 9 Systemu Prawa Karnego
  • współautorstwo tomu 10 Systemu Prawa Handlowego

04 Wykształcenie

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie profesor w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

05 Zainteresowania

Praca naukowo-dydaktyczna, własne podróże po Azji i reportaże z cudzych podróży.