Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak
Radca prawny | Ekspert zewnętrzny
Powrót
Prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak
Radca prawny | Ekspert zewnętrzny

01 Specjalizacje

Prawnik i medioznawca, łączący działalność naukową z potrzebami praktyki. Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego, wybitny specjalista z zakresu prawa mediów i polityki medialnej. Autor licznych ekspertyz z tego zakresu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku różnych obszarów badawczych. Najważniejszym z nich, jest problematyka funkcjonowania mediów, a w szczególności radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa prasowego oraz sytuacji mediów publicznych. Laureat Nagród Rektorskich, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, miesięcznika “Forbes”.
Profesor Jędrzej Skrzypczak posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa medycznego. Pełni funkcję radcy prawnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Za swoją działalność na rzecz środowiska lekarskiego otrzymał medal honorowy WIL (w 2012 r.).

Redaktor serwisu prawnego o budowaniu marki, współpracy z mediami, kryzysach reputacyjnych, reklamie i promocji, prawie własności intelektualnej oraz konkurencji (zwłaszcza tej nieuczciwej): filipiakbabicz.com/nowe-media-i-technologie

Autor licznych opinii i analiz prawnych.

02 Doświadczenie

W 1999 zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego INPiD, został później kierownikiem tego zakładu i profesorem UAM. Był także adiunktem w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Od 2013 r. profesor UAM.

W 1997 zdał egzamin sędziowski, a w 2006 uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

Brał udział w pracach m.in. zespołu kierowanego przez prof. Tadeusza Kowalskiego, powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowano projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Odbył staż naukowy w European University Institute, Robert Schuman for Advanced Scientes, Centre for Media Pluralism i Media Freedom  we Florencji. Uczestniczył jako ekspert w projektach CMPF EUI Media Pluralism Project oraz Strengthening Journalism in Europe: Tools, Networking, Training oraz w projekcie Media Policy Project The London School of Economics. Członek American Political Science Association i International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, I wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Absolwent the Annenberg-Oxford Media Policy Institute (2018 r.).   W latach 2011-2016 r. wybrany jako kandydat UAM przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do Rady Nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radia Merkury“  w Poznaniu. Pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego przez dwie kadencje. W 2016 r. kandydat do KRRiT.  Od 2017 r. członek komisji rewizyjnej organizacji zbiorowego zarządzania prawa autorskimi REPROPOL. Członek rady programowego i Komisji rewizyjnej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, członek Komisji Rewizyjnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców „REPROPOL”.

Autor wielu opracowań naukowych (m. in. monografii „Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji”, uhonorowanej przez KRRiT i Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego nagrodą im. dra P. Stępki za najlepsze wydawnictwo naukowe z dziedziny mediów elektronicznych w 2011 r. oraz Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów, Wyd. Wiedza i Innowacje , Poznań 2017 wyróżnionej w 2019 Nagrodą im. Cz. Mojsiewicza).

03 Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (1995) oraz Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (1996) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 uzyskał na UAM stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie pracy zatytułowanej Ochrona nadań organizacji radiowo-telewizyjnych w Polsce. Habilitował się na tej samej uczelni w 2011 w oparciu o rozprawę pt. Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji.

Filipiak Babicz Legal

Prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak