Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Prof. US dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć
Prawnik
Powrót
Prof. US dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć
Prawnik

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie karnym. W swojej praktyce zawodowej zajmowała się także prawem ubezpieczeń społecznych.

02 Wykształcenie

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2014 r. ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską nt. zamiaru ewentualnego w świetle psychologii.

Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Filipiak Babicz Legal

Prof. US dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć