Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Rafael Poros
Adwokat | Starszy prawnik | Zastępca Szefa Działu Prawa Cywilnego
Powrót
Rafael Poros
Adwokat | Starszy prawnik | Zastępca Szefa Działu Prawa Cywilnego

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze odzysku wierzytelności, począwszy od zabezpieczenia, poprzez proces sądowy, a następnie egzekucję. Specjalista z zakresu cywilnych i gospodarczych sporów sądowych. Prawnik procesowy z doświadczeniem i z zamiłowania.

Z powodzeniem reprezentuję przedsiębiorców w sprawach sądowych o wykonanie umów zawieranych w obrocie B2B (m.in. o zapłatę wynagrodzeń, odszkodowań czy kar umownych, o realizację innych obowiązków kontraktowych, w tym o zwrot mienia ruchomego i nieruchomości). Reprezentuję klientów w toku egzekucji oraz w postępowaniach umożliwiających egzekwowanie dłużników zagranicznych. Zajmuje się również sądowym zabezpieczeniem roszczeń.

Autor bloga egzekucjaizabezpieczenia.pl oraz artykułów poświęconych sądowej egzekucji i zabezpieczeniu roszczeń.

Reprezentowałem banki w postępowaniach sądowych o roszczenia z umów kredytu indeksowanych i denominowanych kursem CHF, jak i z umów kredytu w PLN. Posiadam także doświadczenie oparte na reprezentacji ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych w sporach sądowych o naprawienie szkody na osobie i mieniu (m.in. sprawy o zapłatę odszkodowań, zadośćuczynienia, rent).

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwał szereg firm z sektora bankowego, leasingowego, transportu drogowego i spedycji, budowlanego, spożywczego czy produkcyjnego oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej.

03 Publikacje

Autor bloga egzekucjaizabezpieczenia.pl oraz artykułów poświęconych sądowej egzekucji i zabezpieczeniu roszczeń.

04 Projekty

Kompleksowa obsługa wierzytelności trudnych oraz sporów sądowych związanych z ich odzyskiem dla podmiotów z sektora bankowego oraz leasingowego.

05 Wykształcenie

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym rozpoczął aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi, uzyskując wyróżnienie za najwyższy wynik z egzaminu wstępnego. W toku odbywania aplikacji adwokackiej nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi za najlepszy wynik egzaminu z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej, a po jej zakończeniu za najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego.

Prelegent szkoleń z zakresu procedury cywilnej – zabezpieczenie, proces, egzekucja.

Absolwent studiów podyplomowych Prawo egzekucyjne i windykacja należności prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie w ramach Akademii Praktyków Prawa.