Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Rafał Wojciechowski
Adwokat | Partner | Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego | Dyrektor biura Warszawa
Powrót
Rafał Wojciechowski
Adwokat | Partner | Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego | Dyrektor biura Warszawa

01 Specjalizacje

Specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego, bankowości i finansów, sfery regulacyjnej oraz przestępstw finansowych. Dodatkowo specjalizuje się w szczególności w sprawach wymagających szczegółowej wiedzy i ekwilibrystki argumentacyjnej w ramach postępowań cywilnych, karnych oraz postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, w tym postępowaniach wyjaśniających.

02 Doświadczenie

Od 2011 roku na bieżąco obsługuje spółki publiczne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i banki, zaś od 2015 stoi na czele zespołów zdobywających najwyższe miejsca w rankingach prawniczych. W ramach swojej praktyki łączy ogromną wiedzę z doświadczeniem zdobytym we współpracy z biznesem, w tym z liderami sektorów finansowego i rynku kapitałowego w Polsce, a także klientami zagranicznymi.

03 Osiągnięcia

W roku 2020 Rzeczpospolita uznała Rafała Wojciechowskiego indywidualnie oraz zespół przez niego kierowany, jako liderów w sektorze obsługi prawnej rynku kapitałowego. W latach 2019 i 2021 także otrzymał stosowne rekomendacje w tej dziedzinie.